Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Prawo autorskie i prawa pokrewne - praktyczne zasady bezproblemowego korzystania z utworów w codziennej działalności zawodowej i osobistej
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 18 listopada 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Grupa docelowa: 
Szkolenie adresowane jest dla osób, które w pracy zawodowej i działalności osobistej korzystają z utworów, w tym dostępnych w Internecie i osób dla których znajomość prawa autorskiego jest niezbędna do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania swoich obowiązków.
Adresatami są również osoby, które wykonują fotografie/nagrania video/ transmisje on-line z udziałem postronnych osób i mają wątpliwości czy mogą takie zdjęcia/nagrania/transmisje publikować bez naruszania praw do wizerunku tych osób.
Adresaci to np.
- pracownicy podmiotów publicznych i instytucji kultury,
- pracownicy szkół, uczelni i innych placówek oświatowych,
- pracownicy jednostek naukowo-badawczych,
- pracownicy promocji, działów IT, agencji fotograficznych, filmowych i muzycznych,
- dziennikarze,
- inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią: 
- bezproblemowe wykonywanie swoich obowiązków i zgodne z prawem korzystanie z twórczości innych osób,
- zwiększenie świadomości prawnej w tematyce korzystania z utworów bez potrzeby uzyskiwania zgody ich autorów oraz nienarażanie się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw twórców,
- wykonywanie zdjęć i ich publikowanie, np. na stronach internetowych bez obaw o naruszenie praw osób do ich wizerunku i roszczeń z tym związanych 

Program szkolenia

1. Pojęcie utworu i jego rodzaje w praktycznym ujęciu oraz analiza definicji ustawowej

2. Utwór, a inne wytwory intelektu - różnice

3. Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich 

4. Podmioty praw autorskich. Utwór pracowniczy - relacje praw pracodawcy i pracownika do utworu stworzonego w trakcie pracy 

5. Zasady korzystania z praw do utworów i artystycznych wykonań, nabycie praw autorskich 
   - umowy licencyjne, a umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych - różnice, podobieństwa
   - zasady prawidłowego tworzenia umów przenoszących prawa lub upoważniających do korzystania z utworu
   - istotne klauzule prawne w umowach, konsekwencje ich braku
   - przykłady wadliwych klauzul umownych
   - pola eksploatacji - zdefiniowanie pojęcia oraz waga ich określenia

6. Ograniczenie treści autorskich i pokrewnych majątkowych
    - korzystanie z utworów bez potrzeby nabycia zgody autora i zawierania umów przenoszących prawa lub upoważniających do korzystania z utworu
    - dozwolony użytek - definicja, zakres
    - przykłady dozwolonego użytku - cytat, parodia, pastisz, karykatura,  działalność naukowa i dydaktyczna, użytek edukacyjny
    - korzystanie z zasobów Internetu
    - twórczość inspirowana innymi utworami
    - wykorzystanie czyjegoś pomysłu - przykłady orzecznictwa i doktryny prawnej
    - domena publiczna, wolne zasoby

7. Korzystanie i ochrona wizerunku na gruncie prawa autorskiego i RODO
    - definicja wizerunku, wymóg zgody i jej forma
    - rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu prawa autorskiego i przetwarzanie wizerunku w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie z 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych - RODO)
    - wizerunek, a monitoring miejsc publicznych. Obowiązki podmiotów korzystających z monitoringu
    - wyjątki - brak konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku
    - problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy 

8. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na UJ. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Współpracuje z Kancelarią MCM Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni w Szczecinie, doradza instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom


Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)