Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Eksploatacja utworów i naruszenia praw autorskich w Internecie. Praktyczne zagadnienia i wskazówki. Case study
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia:  30 września 2021 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 15.30
miejsce szkolenia: online


Program szkolenia:

I. Wprowadzenie - Utwory w sieci internetowej. Wyzwania dla tradycyjnego prawa autorskiego

II. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej w sieci internetowej
   1. Utwory, w tym ich kategorie, a aspekty działalności intelektualnej człowieka pozostające poza granicami ochrony prawnoautorskiej, w tym koncepcje, metody, zasady działania, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole 
   2. Utwory a przedmioty praw pokrewnych, w tym wideogramy, fonogramy, artystyczne wykonania utworów, nadania programów 
   3. Utwory a dobra osobiste człowieka - wizerunek i głos 
   4. Utwory a dobra intelektualne chronione prawem własności przemysłowej, w tym znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe
 
III. Autorskie prawa osobiste i ich naruszenia w sieci internetowej
   1. Prawo do autorstwa utworów 
   2. Prawo w zakresie oznaczania autorstwa utworów 
   3. Prawo w zakresie ochrony integralności utworów i ich rzetelnego wykorzystania 
   4. Prawo decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów 
   5. Prawo nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworów
 
IV. Autorskie prawa majątkowe i ich naruszenia w sieci internetowej
   1. Pobieranie utworów z Internetu oraz korzystanie z utworów w sieci niewymagające ich pobrania
          a) korzystanie z utworów a zapoznawanie się z utworami - przesunięcie granic ochrony prawnoautorskiej w związku z rozwojem technologii cyfrowej 
          b) piractwo internetowe a pobieranie i zapoznawanie się z utworami w sieci internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego utworów 
   2. Publiczne udostępnianie utworów w sieci internetowej
          a) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
             
- pole i subpola eksploatacji utworów w sieci internetowej - udostępnianie utworów na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (w tym w serwisach typu Facebook, YouTube), VOD, telewizja interaktywna 
            - problematyka linkowania
            - działalność systemów wyszukiwawczych, w tym udostępnianie thumbnail
            - usługa przetwarzania w chmurze (cloud computing) a eksploatacja utworów
            - rozpowszechnianie utworów w ramach sieci peer-to-peer
            - piractwo internetowe a udostępnienie utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego utworów
   3. Korzystanie z utworów w sieci internetowej na podstawie dozwolonego użytku publicznego utworów przez jego beneficjentów
          a) prawo przedruku 
          b) prawo cytatu 
          c) prawo panoramy 
          d) przytaczanie utworów w sprawozdaniach 
          e) korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej 
          f) korzystanie z utworów na terminalach 
          g) korzystanie z utworów w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży 
   4. Korzystanie z utworów w sieci internetowej na podstawie umów, w tym: 
          a) umów przenoszących autorskie prawa majątkowe 
          b) umów licencyjnych, w tym licencji Creative Commons, open source, licencji stockowych, licencji negocjowanych 

V. Zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenia praw autorskich w sieci
   1. Odpowiedzialność użytkowników końcowych 
   2. Odpowiedzialność dostawców treści (content providers)
   3. Odpowiedzialność dostawców usług (service providers), w tym podmiotów świadczących usługę hostingu z uwzględnieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   4. Sprawstwo i pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich, w tym odpowiedzialność pośredników, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią w naruszeniu praw autorskich 
   5. Roszczenia cywilnoprawne i sankcje karne związane z naruszeniami praw autorskich 
   6. Problematyka obowiązków i roszczeń prewencyjnych zapobiegających naruszeniom praw autorskich w sieci, w tym moderacja treści udostępnianych w sieci a odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich 
   7. Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach o naruszenie praw autorskich w sieci 

VI. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)