Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Naruszenia praw autorskich, w tym dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych i odpowiedzialność karna. Praktyczne zagadnienia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów postępowania w sprawach własności intelektualnej
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia:  17 listopada 2021 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 15.30
miejsce szkolenia: online


Program szkolenia:

I. Prawa autorskie jako przedmiot ochrony prawnej i naruszeń - uwagi wprowadzające
    1. Autorskie prawa osobiste
        a) ogólna charakterystyka i kategorie autorskich praw osobistych jako przedmiotu ochrony prawnej na gruncie przepisów cywilnych i karnych
        b) czas trwania ochrony autorskich praw osobistych a kwestia przedawnienia roszczeń cywilnych i karalności z tytułu ich naruszenia, problematyka ochrony praw osobistych twórców utworów dawnych
        c) klauzule umowne regulujące kwestie dotyczące autorskich praw osobistych i ich znaczenie dla oceny roszczeń z tytułu naruszeń tych praw
    2. Autorskie prawa majątkowe
        a) istota i zakres monopolu autorskiego, kategorie autorskich praw majątkowych jako przedmiotu ochrony na podstawie przepisów cywilnych i karnych - prawa eksploatacyjne a prawo do wynagrodzenia autorskiego, pola eksploatacji, prawa związane z opracowaniami utworów (prawa zależne i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego autorskiego), korzystanie z utworu warunkowane uzyskaniem licencji a zapoznawanie się z utworem niewymagające zezwolenia uprawnionego
        b) ograniczenie ochrony autorskich praw majątkowych w zakresie dozwolonego użytku utworów
        c) postanowienia umowne dotyczące autorskich praw majątkowych i ich znaczenie z punktu widzenia naruszeń tych praw
        d) czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych a przedawnienie roszczeń cywilnych i karalności z tytułu ich naruszenia 

II. Delikty cywilne naruszające prawa autorskie
    1. Czyny naruszające autorskie prawa osobiste
        a) plagiat
        b) nieoznaczenie lub nieprawidłowe oznaczenie autorstwa utworu
        c) niedozwolone przeróbki utworu
        d) nierzetelne korzystanie z utworu
        e) pierwsze publiczne udostępnienie utworu wbrew woli twórcy
    2. Czyny naruszające autorskie prawa majątkowe
        a) korzystanie z utworu bez zezwolenia uprawnionego a eksploatacja utworu w sposób niezgodny z warunkami umowy
        b) bezprawne korzystanie z utworów w sferze analogowej i cyfrowej, w tym sieci internetowej, social mediach na praktycznych przykładach, problematyka linkowania
    3. Strona podmiotowa deliktów cywilnych
        a) sprawca naruszenia praw autorskich, nakłaniający do naruszenia, pomocnik w naruszeniu, poszkodowany
        b) znaczenie winy z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia praw autorskich
        c) podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenia praw autorskich z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
    4. Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw autorskich
        a) roszczenia niemajątkowe
        b) roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze 

III. Czyny naruszające prawa autorskie stanowiące przestępstwo
    1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej mające znaczenie dla ścigania przestępstw naruszających prawa autorskie, w tym kwestia znaczenia winy dla dochodzenia tej odpowiedzialności
    2. Aspekty podmiotowe odpowiedzialności karnej
        a) sprawca przestępstwa, współsprawca, sprawca kierowniczy i polecający, podżegacz, pomocnik, pokrzywdzony
        b) podmiotowe wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwzględnieniem przepisów kodeksu karnego i przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
    3. Typy przestępstw naruszających prawa autorskie
    4. Sankcje karne związane z przestępstwami naruszającymi prawa autorskie 

IV. Kwestie procesowe w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich - wybrane zagadnienia
    1. Zagadnienia cywilnoprocesowe z uwzględnieniem obowiązujących przepisów postępowania w sprawach własności intelektualnej
         a) właściwość sądu
         b) zagadnienia dowodowe, w tym ciężar dowodu, wyjawienie oraz wydanie środka dowodowego
         c) roszczenia informacyjne
    2. Kwestie procesowe z zakresu postępowania karnego
        a) tryb ścigania
        b) domniemanie niewinności
        c) postępowanie dowodowe
        d) bezwarunkowe i warunkowe umorzenie postępowania karnego

IV Pytania i odpowiedzi
Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)