Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Prawo autorskie w praktyce - kluczowe problemy. Zasady zgodnego z prawem korzystania z utworów
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia:  28 lutego 2022 r.
czas trwania szkolenia:  9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


 Czego m.in. dowie się uczestnik szkolenia
1. Kiedy można legalnie korzystać z utworów bez zgody jego twórcy.
2. Czy pomysł podlega ochronie autorskiej.
3. Czym się różni utwór inspirowany od utworu zależnego.
4. Czy można korzystać bez ograniczeń z utworów dostępnych w Internecie.
5. Jakie przejawy działalności podlegają ochronie prawno-autorskiej.
6. Ile trwa ochrona utworu z tytułu praw autorskich.
7. Jak można prawidłowo nabyć prawa do korzystania z utworu.
8. Jak sporządzić prawidłowo umowę o przeniesienie praw do utworu.
9. Kiedy można stosować 50% koszty uzyskania przychodu w umowach autorskich

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest dla osób, które w pracy zawodowej i działalności osobistej korzystają z utworów, w tym dostępnych w Internecie i osób dla których znajomość prawa autorskiego jest niezbędna do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych. Adresatami szkolenia są osoby z różnych branż (np. zajmujących się organizacją działań kulturalnych, edukacyjnych, animacji twórczych i artystycznych, działalności wydawniczej, prasowej, telewizyjnej, twórczości IT itp.)
Szkolenie będzie oparte w szerokim zakresie na przykładach i orzecznictwie sądowym.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
- bezproblemowe wykonywanie swoich obowiązków i zgodne z prawem korzystanie z twórczości innych osób,
- zwiększenie świadomości prawnej w tematyce korzystania z utworów, czego konsekwencją będzie uniknięcie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw twórców,
- samodzielną analizę zakresu dozwolonych działań i eksploatacji ogólnodostępnych utworów,
- sporządzanie umów z autorami, artystami w zakresie korzystania lub nabywania praw autorskich lub pokrewnych.

Program szkolenia:

1. Pojęcie utworu i jego rodzaje w praktycznym ujęciu - przykłady z orzecznictwa sądowego
      a) Utwór wg ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
      b) Utwór oryginalny, inspiracja innym utworem, tworzenie utworów zależnych - omówienie na przykładach, prawa i obowiązki twórców dzieł 
      c) Pomysł - czy podlega ochronie

2. Treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste i majątkowe, wykonywanie zależnych praw autorskich - zdefiniowanie pojęć

3. Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich

4. Podmioty praw autorskich
      a) twórca jako podmiot, któremu przysługują prawa autorskie
      b) prawa pracodawcy do utworu pracownika -zasady i zakres nabycia praw, relacje praw pracodawcy i pracownika do utworu stworzonego w trakcie pracy
      c) nabycie praw do utworu pracowniczego w sposób pochodny i pierwotny na przykładzie programu komputerowego

5. Zasady korzystania z praw do utworów i artystycznych wykonań, nabycie praw do utworu
      a) umowy licencyjne, a umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych - różnice, podobieństwa
      b) zasady prawidłowego konstruowania umów przenoszących prawa lub upoważniających do korzystania z utworu
      c) istotne klauzule prawne w umowach prawno-autorskich, konsekwencje ich braku
     d) przykłady wadliwych klauzul umownych
     e) pola eksploatacji - zdefiniowanie pojęcia oraz waga ich określenia 

6. Ograniczenie treści autorskich praw do utworu
      a) jak korzystać utworów bez potrzeby uzyskania zgody autora
      b) dozwolony użytek- definicja, zakres
      c) adresaci prawa do korzystania z dozwolonego użytku publicznego utworów
      d) przykłady dozwolonego użytku- cytat, parodia, karykatura, działalność naukowa i dydaktyczna, użytek edukacyjny, korzystanie w celach informacyjnych, korzystanie z utworów wystawionych w miejscach publicznych, reklama i promocja
      e) domena publiczna, wolne zasoby

7. Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów osiąganych z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich
      a) wymóg prawidłowego oznaczenia dzieła autorskiego,
      b) rozporządzenie lub korzystanie z dzieła jako wymóg zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
      c) rodzaje działalności twórczych i artystycznych, do których można stosować 50% koszty uzyskania przychodów

8. Pytania i odpowiedzi
Szkolenie prowadzi Marek Grąbczewski - prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Współpracuje z Kancelarią MCM Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni w Szczecinie, doradza w zakresie praw autorskich i pokrewnych instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, popularnym aktorom i artystom oraz wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.

Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)