Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Praktyczne zagadnienia związane z korzystaniem z utworów dostępnych w Internecie lub stworzonych przez pracownika. Zasady prawidłowego sporządzania umów autorskich i koncertowych
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 1 grudnia 2022 r.
czas trwania szkolenia:  9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Szkolenie adresowane jest dla osób, które w pracy zawodowej i działalności osobistej korzystają z utworów, w tym dostępnych w Internecie i osób dla których znajomość prawa autorskiego jest niezbędna do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych. Adresatami szkolenia są osoby z różnych branż (np. organizatorzy eventów, koncertów, innych działań kulturalnych i artystycznych, edukacyjnych, działalności wydawniczej, twórczości IT, prasowej, telewizyjnej, itp.)
Szkolenie będzie oparte w szerokim zakresie na przykładach i orzecznictwie sądowym.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• Bezproblemowe wykonywanie swoich obowiązków i zgodne z prawem korzystanie z twórczości innych osób,
• Zwiększenie świadomości prawnej w tematyce korzystania z utworów, czego konsekwencją będzie uniknięcie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw twórców,
• Samodzielną analizę zakresu dozwolonych działań i eksploatacji ogólnodostępnych utworów,
• Sporządzanie umów z autorami, artystami w zakresie korzystania lub nabywania praw autorskich lub pokrewnych.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne
      a) Treści o charakterze intelektualnym, a pojęcie utworu przez pryzmat ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - czy każde dzieło to utwór chroniony prawem 
      b) Przykłady utworów. Orzeczenia sądowe w sprawie twórczości
      c) Utwór samoistny, inspiracja innym utworem, utwory zależne - omówienie na przykładach
      d) Wykorzystanie popularnych fragmentów tekstów, sloganów w działalności zawodowej (reklama, tytuł, hasło promocyjne) na bazie np. tytułów piosenek, dialogów filmowych - przykłady orzeczeń sądowych 
      e) Pomysł w prawie autorskim 

2. Treść prawa autorskiego
      a) Autorskie prawa osobiste i majątkowe - zdefiniowanie pojęć, przykłady 

3. Podmioty praw autorskich

4. Formy nabycia praw autorskich
      a) Umowy licencyjne, a umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych - różnice, podobieństwa
      b) Zasady prawidłowego konstruowania umów
      c) Istotne klauzule prawne w umowach prawnoautorskich, konsekwencje ich braku
      d) Przykłady wadliwych klauzul umownych
      e) Pola eksploatacji - zdefiniowanie pojęcia oraz waga ich określenia 

5. Umowy koncertowe
      a) Zasady prawidłowego konstruowania umów na wydarzenia artystyczne z uwzględnieniem roli organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi (np. ZAiKS, STOART, ZPAV) 

6. Utwór pracowniczy
      a) Przesłanki konieczne do zakwalifikowania dzieła jako utworu pracowniczego
      b) Przesłanki nabycia praw do utworu przez pracodawcę
      c) Zakres nabycia praw do utworu pracowniczego
      d) Pracownicze utwory naukowe i komputerowe - odmienne regulacje prawne

7. Możliwości legalnego korzystania z twórczości innych osób

      a) Dozwolony użytek - definicja, zakres
      b) Dozwolony użytek na przykładzie m.in. prawa cytatu, satyry, korzystania z utworów do celów edukacyjnych i utworów ogólnodostępnych w miejscach publicznych

8. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Marek Grąbczewski - prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Współpracuje z Kancelarią MCM Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni w Szczecinie, doradza w zakresie praw autorskich i pokrewnych instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, popularnym aktorom i artystom oraz wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.

Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)