Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów, w tym problematyka ich naruszeń. Warsztaty online
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 12 grudnia 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia:

I. Typy umów prawnoautorskich i ich charakterystyka
    1. Ogólna charakterystyka i typologia umów prawnoautorskich
    2. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, w tym umowy cywilnoprawne i umowy o pracę
    3. Umowy licencyjne, w tym licencje creative commons, licencje open source, licencje stockowe, umowy sublicencyjne
    4. Umowy o dzieło autorskie
    5. Umowy mieszane o świadczenie usług obejmujących tworzenie utworów, w tym umowy o współpracę w zakresie tworzenia dzieł autorskich
    6. Umowy prawnoautorskie a umowy dotyczące własności egzemplarza utworu
    7. Klauzule prawnoautorskie a dyspozycje prawne dotyczące dóbr osobistych, w tym wizerunku i głosu utrwalonego w utworze

II. Strona podmiotowa umów prawnoautorskich
    1. Identyfikacja podmiotu autorsko uprawnionego
    2. Skutki prawne śmierci twórcylub przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych dla uprawnień i zobowiązań wynikających z umowy prawnoautorskiej
    3. Zawieranie umów prawnoautorskich ze spadkobiercami twórcy
    4. Kompetencje organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie umów prawnoautorskich
    5. Podmiot uprawniony do korzystania z utworu na podstawie umowy prawnoautorskiej - nabywca autorskich praw majątkowych, licencjobiorca, sublicencjobiorca

III. Ogólne zasady formułowania umów prawnoautorskich
    1. Określenie utworu i dyspozycji prawnoautorskich, w tym licencyjnych lub przenoszących autorskie prawa majątkowe
    2. Dyspozycje w zakresie wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (tzw. prawa zależne)
    3. Pola eksploatacji
    4. Czasowe i terytorialne aspekty korzystania z utworu na gruncie umów prawnoautorskich
    5. Sublicencja a cesja praw wynikających z umowy licencyjnej
    6. Wynagrodzenie autorskie
    7. Ograniczenia swobody umów wynikające z prawa autorskiego
    8. Domniemania na gruncie prawa autorskiego. Zastosowanie ogólnych reguł wykładni do umów prawnoautorskich
    9. Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych. Postanowienia dotyczące własności egzemplarza utworu
   10. Dyspozycje prawnoautorskie dotyczące programów komputerowych, w tym kodów źródłowych programu komputerowego
   11. Oświadczenia prawnoautorskie podmiotu uprawnionego do utworu  Klauzule zabezpieczające interesy kontrahenta korzystającego z utworu

IV. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska - Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)