Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo prasowe

« powrót
Podstawowe zasady prawa prasowego i autorskiego w codziennych czynnościach kształtujących politykę informacyjną i wizerunek Policji
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy
 

 


Grupa docelowa :

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komend Policji, którzy odpowiadają za kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku jednostek Policji, w tym zajmują się obsługą prasowo-informacyjną zdarzeń, kontaktami z przedstawicielami prasy oraz działalnością o charakterze wydawniczo-promocyjnym.

Adresatami są również osoby, które wykorzystując w swojej działalności zdjęcia z utrwalonym wizerunkiem mają wątpliwości czy nie naruszają praw do ochrony wizerunku osoby fotografowanej lub praw autora fotografii. nowe prawa i obowiązki dziennikarzy oraz ich rozmówców po nowelizacji ustawy obowiązującej od 12 grudnia 2017 r.


Zagadnienia :

- Fotografowanie zdarzeń wraz z osobami. Wykonywanie zdjęć funkcjonariuszom Policji przez przedstawicieli prasy. Czy można rozpowszechniać takie fotografie bez naruszenia prawa do wizerunku ?

- Obowiązek udzielania prasie informacji - jakie są podstawy do żądania udzielenia informacji ?

- Jak praktycznie korzystać z prawa do autoryzacji ?

- Informacja nieprawdziwa lub nieścisła - co można zrobić ?

-Jak korzystać z chronionych utworów (np. fotografii, tekstów literackich, grafik, np. dostępnych w Internecie), aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych?


Program szkolenia: 

1. Zasady wykorzystywania wizerunku : 
- wymóg uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku-kiedy ?,w jakiej formie ?,

- co się zmieniło po wejściu RODO ? Wizerunek jako dane osobowe. Obowiązki pracodawców, monitoring -nowe przepisy,

- dopuszczalność publikacji wizerunku osoby bez jej zgody-wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, zgromadzeń,

- kiedy nie ma potrzeby uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku ? Praktyczne przykłady,orzecznictwo sądowe.

2. Udzielanie prasie informacji - obowiązek ?:
- obowiązęk do udzielania informacji prasie i prawo dziennikarzy do uzyskania informacji,
- dostęp prasy do informacji na podstawie ustawy prawo prasowe i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- kiedy można odmówić udzielenia informacji dziennikarzowi.

3. Sprostowanie.
- jak powinno wyglądać prawidłowo sformułowane sprostowanie ? Zasady redagowania tekstu,
- najczęstsze błędy będące przyczyną odmowy publikacji sprostowania,
- co możemy zrobić gdy redakcja odmówi publikacji sprostowania ?,
- podstawy żądania publikacji sprostowania.

4. Obowiązki dziennikarzy.
- autoryzacja - nowe zasady po nowelizacji prawa  . Czy jest obowiązkiem dziennikarza?,
- kiedy można domagać się autoryzacji? Jaki jest jej zakres?,

5. Zasady korzystania z utworów cgronionych prawem autorskim zgodnie z prawem :   

- dozwolony użytek utworów, zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku ( przykłady: cytat, publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów, promocja wystaw, galerii itp.),
-umowy o przeniesienie autorskich praw majatkowych/umowa licencyjna-róznice, podobieństwa, rodzaje umów,

-nabycie praw do utworu od pracownika - autora ( utwór pracowniczy ).


Szkolenie prowadzi: Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z dwudziestostoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa US, ukończył prestiżowe studia podyplomowe w tym zakresie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej).Doradza insytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom. W wolnym czasie miłośnik podróży, dobrej książki i filmu.


Cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)