Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo prasowe

« powrót
Kontakty z dziennikarzami oraz redagowanie materiałów przez dziennikarzy w prasie, radiu, Internecie oraz wykorzystanie wizerunku - praktyczne zagadnienia w aspekcie prawa prasowego oraz przepisów o dostępie do informacji publicznej
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 25 listopada 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Grupa docelowa: 
Szkolenie adresowane jest dla osób, które w codziennej pracy w instytucjach publicznych, firmach, działach komunikacji lub promocji są odpowiedzialni za relacje z dziennikarzami. 
Adresatami są również dziennikarze i fotoreporterzy prasowi, którzy chcą wykonywać swoją pracę zgodnie z normami określonymi w przepisach prawa, szczególnie prasowego oraz chcą bez obaw o naruszenie prawa do wizerunku wykorzystywać fotografie/nagrania i realizować transmisje on-line z utrwalonym wizerunkiem osób postronnych
Adresaci to np.
- pracownicy podmiotów publicznych, biur prasowych, działów komunikacji społecznej,
- osoby pracujące w portalach i biuletynach internetowych,
- dziennikarze, fotoreporterzy,
- inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:  
- bezproblemowe wykonywanie swoich obowiązków i zgodne z prawem udzielanie i odmawianie udzielania informacji przedstawicielom prasy,
- zwiększenie świadomości prawnej podczas kontaktów z dziennikarzami, znajomość swoich praw i obowiązków wynikających z prawa prasowego,
- nienarażanie się dziennikarzy na odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa prasowego i prawa do wizerunku,
- wykonywanie zdjęć i ich publikowanie, np. na stronach internetowych bez obaw o naruszenie praw osób do ich wizerunku i roszczeń z tym związanych.


Program szkolenia

1. Zasady udzielania informacji prasie z uwzględnieniem przepisów prawa prasowego i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
   - obowiązek udzielania informacji - podstawy prawne 
   - wskazanie osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami, status rzecznika prasowego 

   - ujawnianie informacji dziennikarzom, a ochrona danych osobowych 
   - podstawy prawne odmowy udzielenia informacji - prawo do prywatności i inne przesłanki odmowy - przykłady z orzecznictwa sądowego 

2. Publikacja wizerunku w prasie. Podstawa prawna i granice ochrony wizerunku 
    - dopuszczalność publikacji wizerunku osoby bez jej zgody

    - wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, zgromadzeń itp. 
    - wizerunek osoby powszechnie znanej - analiza prawna i przykłady z orzecznictwa sądowego 
    - publikowanie nagrań audio/video przez dziennikarza, a zgoda osoby udzielającej informacji, nagrywanie rozmów „z ukrycia" 

3. Obowiązki dziennikarzy związane z publikacjami prasowymi 
    - autoryzacja wypowiedzi -analiza obowiązków dziennikarza po zmianie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy prasowej z 27.10.2017 r. 
   - skuteczne sprostowanie prasowe - istotne składniki wniosku, błędy przy formułowaniu treści sprostowania 
   - podstawy prawne odmowy publikacji sprostowania przez redaktora naczelnego redakcji prasowej 
   - bezpodstawna odmowa publikacji sprostowania przez redaktora naczelnego - dalsze narzędzia prawne postępowania
   - brak szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej- praktyczne przykłady z orzecznictwa sądowego

4.  Rejestracja działalności prasowej w sądzie
    - prowadzenie portalu internetowego, a obowiązek rejestracji działalności prasowej,
przesłanki działalności w Internecie obligujące do rejestracji działalności prasowej - przegląd orzecznictwa sądowego 

5. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na UJ. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Prowadził liczne szkolenia, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Współpracuje z Kancelarią MCM Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni w Szczecinie, doradza instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.


Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)