Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo prasowe

« powrót
Współpraca z mediami – prawa i obowiązki dziennikarza z perspektywy prawa prasowego i kształtowania strategii komunikacyjnej w firmie/urzędzie/instytucji
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 24 czerwca 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Czego m.in. dowie się uczestnik szkolenia 
1. Jakie obowiązki ma dziennikarz wobec swojego rozmówcy
2. Czym powinien się cechować rzetelny przekaz dziennikarski
3. Jak reagować na brak rzetelności i staranności dziennikarza
4. Kiedy i jak odmówić udzielenia informacji, żeby nie naruszyć przepisów prawa
5. Czy można powstrzymać publikację prasową
6. Jak korzystać z prawa do autoryzacji i sprostowania
7. Jak unikać błędów korzystając z prawa do sprostowania
8. Jak zidentyfikować osobę dziennikarza przez pryzmat prawa prasowego
9. Czy portal internetowy jest prasą i wymaga rejestracji w sądzie

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które w codziennej pracy w instytucjach publicznych, firmach, działach komunikacji lub promocji są odpowiedzialni za kształtowanie relacji z dziennikarzami oraz osób kierujących firmami i jednostkami administracji publicznej, którzy utrzymują kontakty z prasą. Adresatami są również dziennikarze i fotoreporterzy prasowi, którzy chcą wykonywać swoją pracę zgodnie z normami określonymi w przepisach prawa, szczególnie prasowego oraz chcą bez obaw o naruszenie prawa do wizerunku wykorzystywać fotografie/nagrania i realizować transmisje on-line z utrwalonym wizerunkiem osób postronnych.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią  
- analizę i identyfikację nieprawidłowości w treściach prasowych przez pryzmat niedochowania rzetelności i staranności dziennikarskiej
- zwiększenie świadomości prawnej w zakresie roszczeń wobec redakcji prasowej z tytułu publikacji nieścisłej lub nieprawdziwej informacji
- sporządzenie i przekazanie do publikacji prawidłowego sprostowania i analizę przyczyn odmowy publikacji 
- bezproblemowe wykonywanie swoich obowiązków i zgodne z prawem udzielanie i odmawianie udzielania informacji przedstawicielom prasy
- zwiększenie świadomości prawnej podczas kontaktów z dziennikarzami, znajomość swoich praw i obowiązków wynikających z prawa prasowego


Program szkolenia

1. Status prawny dziennikarza
     a) Dziennikarz w prawie prasowym- definicja.
     b) Dziennikarz, a inne osoby (pracownicy portali internetowych).

2. Zasady udzielania informacji prasie z uwzględnieniem przepisów prawa prasowego i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
     a) obowiązek udzielania informacji i źródła informacji dziennikarskiej - podstawy prawne
     b) wskazanie osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami, status rzecznika prasowego i nagrywanie jego wypowiedzi,
     c) prawa dziennikarza do informacji z punktu widzenia przepisów o dostępie do informacji publicznej,
     d) prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka odmowy udzielenia informacji - praktyczne przykłady z orzecznictwa.
     e) okoliczności wyłączające bezprawność publikacji informacji prasowych dotyczących życia prywatnego.

3. Obowiązki dziennikarzy związane z publikacjami prasowymi
     a) podstawowe cechy szczególnej staranności i rzetelności w pracy dziennikarza - przykłady i orzecznictwo sądowe,
     b) realizacja obowiązku autoryzacji - forma i terminy,
     c) realizacja obowiązku sprostowania przez redaktora naczelnego,
     d) skuteczne sprostowanie i błędy w sprostowaniu jako podstawa odrzucenia wniosku o jego publikację - przykłady, orzecznictwo sądowe,
     e) bezpodstawne odrzucenie wniosku o sprostowanie - dalsze kroki prawne,
    f) zastrzeżenie publikacji ze względu na tajemnicę zawodową oraz zastrzeżenie terminu i miejsca publikacji wypowiedzi.

4. Rejestracja działalności prasowej w sądzie
     a) prowadzenie portalu internetowego, a obowiązek rejestracji działalności prasowej,
     b) przesłanki działalności w Internecie obligujące do rejestracji działalności prasowej - przegląd orzecznictwa sądowego.

5. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Marek Grąbczewski - prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego. Zajmuje się ochroną danych osobowych jako inspektor ochrony danych. Podczas wieloletniej pracy w mediach udzielał porad prawnych dziennikarzom w ich pracy. Prowadził liczne szkolenia, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców. Współpracuje z Kancelarią MCM Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni w Szczecinie, doradza instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, popularnym aktorom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom.


Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)