Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

bezpieczeństwo biznesu

« powrót
ROZMOWY WYJAŚNIAJĄCE z metodyką UJAWNIANIA KŁAMSTWA oraz nieszczerych postaw i zachowań rozmówcy wraz z elementami technik przesłuchań.
Zapisz się na szkolenie


termin szkolenia: 21-23 marca 2018 r., (szkolenie trzydniowe)
czas trwania szkolenia: godz. 9.00 - 16.00 (przerwa obiadowa 13.00 - 13.30)
miejsce szkolenia: Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
 


ROZMOWY WYJAŚNIAJĄCE z metodyką UJAWNIANIA KŁAMSTWA oraz nieszczerych postaw i zachowań rozmówcy wraz z elementami technik przesłuchań.

Techniki i metody osobopoznawcze badające i pozwalające ujawniać kłamstwo i zachowania nieszczere w kontaktach i relacjach interpersonalnych poprzez analizę wypowiedzi werbalnych i zachowań pozawerbalnych w trakcie rozmowy.

Stosowane metody ataku i obrony (techniki oporu w trakcie przesłuchań)

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie oparte na technikach stosowanych przez służby wywiadowcze (w tym m.in. CIA, MOSSAD, GRU) pozwalających na nieinwazyjne i przyjazne dla rozmówcy (nieodczuwalne) badanie kłamstwa, szczerości i faktycznych intencji podczas prowadzenia swobodnych rozmów.

Opis szkolenia:

Kłamstwo... Mamy z nim do czynienia na co dzień. Jest wszechobecne. Przeprowadzane co jakiś czas badania wskazują, że świadomie lub nie każdy z nas kłamie średnio kilkanaście razy dziennie. Trudno uwierzyć, a jednak takie są fakty. Nie zawsze kłamstwo tyczy spraw doniosłych. Niekiedy to nieszczery uśmiech, innym razem to drobne „kłamstewka" w stylu „masz ładna sukienkę", „miło mi Pana gościć", „dziękuję za zakupy i zapraszam ponownie".Nie mówimy tego szczerze, lecz dlatego, że sytuacja, normy społeczne, wyuczona poprawność czy niechęć zrobienia przykrości drugiej osobie nakazują takie a nie inne zachowanie. A czy umiemy rozpoznawać kłamstwo? Intuicyjnie poniekąd każdy ma taką zdolność. Ale sama intuicja to za mało. Potrzebna jest fachowa wiedza pozwalająca identyfikować nieszczerość.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy na rozmowę rekrutacyjną przychodzi kandydat do pracy. O swoim poprzednim pracodawcy mówi w samych superlatywach a jako przyczynę odejścia z poprzedniego miejsca pracy podaje powody rodzinne, przeprowadzkę itd... Przedstawione dokumenty tego nie podważają. Ale wiadomym jest, że wielu pracodawców, dla uniknięcia potencjalnych problemów przyłapanemu np. na kradzieży (lub innej szkodliwej dla firmy działalności) pracownikowi zamiast dać „dyscyplinarkę" proponuje układ „odchodzisz na swój wniosek" albo „za porozumieniem stron". Jest to powszechna i obustronnie korzystna praktyka. W pracodawca pozbywa się problemu, pracownik pozostaje z czystą kartą nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych konsekwencji swojego czynu, a prawdziwy powód rozstania się pracodawcy z pracownikiem pozostaje nigdy nie ujawniony. Czy za pomocą kilku niepozornych pytań można ujawnić prawdę? Sprawdzić jakie ma rzeczywiste intencje chcąc się u nas zatrudnić? Czy będzie w przyszłości lojalnym pracownikiem? Czy rzeczywiście chce związać przyszłość z naszą firmą? Czy autoprezentacja kandydata jest szczera czy tylko jest dopracowaną metodą zdobycia naszego zaufania w oparciu o ogólnodostępną wiedzę poradnikową - jak się przygotować,prezentować, co i jak mówić aby dobrze wypaść podczas rekrutacji? Na wszystkie te pytania odpowiedź jest twierdząca.

Inna sytuacja. W zakładzie pracy dochodzi do zniszczenia mienia znacznej wartości. Potencjalnie podejrzanych jest kilkunastu lub więcej pracowników. Każdy z nich twierdzi, że to nie on i że nie wie kto... Niektórzy mówią prawdę. Inni kłamią. Jak rozpoznać którzy to którzy i jak później poprowadzić rozmowę aby ujawnić faktycznych sprawców szkody? Jak ustalić i przełamać opory niewinnych ale kłamiących w imię np. solidarności ze swoimi kolegami by powiedzieli prawdę i wskazali sprawcę? I w końcu jak nakłonić sprawców by ujawnili prawdę i przyznali się do winy?

Jak wielu problemów dałoby się uniknąć eliminując zawczasu (lub w ogóle nie dopuszczając) czarne owce z zespołu?

Podczas rozmów handlowych bądź innych negocjacji dochodzi do impasu. Przeciwnik grozi zerwaniem negocjacji w przypadku żądania dalszych ustępstw. To prawda czy tylko blef, założona strategia negocjacyjna. Jak to rozpoznać?Patrząc z drugiej strony, jak taki blef ukryć przed przeciwnikiem?Można zrobić tzw. „rozpoznanie bojem" i cisnąć dalej, ale jeśli to nie był blef, to szkody będą nie do naprawienia. Hazard niepoparty innymi argumentami to kiepski pomył w biznesie. Trzeba rozpoznać przeciwnika. Ale trzeba też nie dać przeciwnikowi zbyt łatwo sprofilować siebie samego i umieć rozpoznać gdy przeciwnik próbuje nas profilować tak by w porę odwrócić atak. Tak by „rozpoznał" to co chcemy a nie to co jest faktycznie.

Wbrew pozorom, kłamstwo czy nieszczerość to skomplikowany proces psycho-fizyczny, dziejący się w umyśle kłamcy a jednocześnie uzewnętrzniający się w postaci wielu śladów, cech i symptomów fizycznych widocznych i łatwych do identyfikacji. To często nawet kilkanaście jednocześnie występujących symptomów. Żaden człowiek nie jest w stanie wszystkich zamaskować ani też wyłapać czy rozpoznać w czasie rzeczywistym. Ale zamaskowanie lub zidentyfikowanie nawet 2-3 z nich daje realną przewagę nad przeciwnikiem. Trzeba tylko wiedzieć kiedy i na co zwracać uwagę. Skuteczność kłamstwa to w dużej mierze wypadkowa umiejętności kłamiącego i okłamywanego. Warto w tej „grze" zwiększyć swoje szanse...

Proponowane szkolenie oparte jest na technikach stosowanych przez służby wywiadowcze różnych państw (w tym m.in. CIA, MOSSAD, GRU) pozwalających na nieinwazyjne i przyjazne dla rozmówcy (nieodczuwalne) badanie kłamstwa, szczerości i faktycznych intencji podczas prowadzenia swobodnych i przyjaznych rozmów. W warunkach wywiadu niezwykle ważnym jest takie prowadzenie kontaktu by relacje pomiędzy prowadzącym a jego osobowym źródłem informacji były jak najbardziej poprawne. By informator nawet gdy mamy poważne wątpliwości co do jego szczerości nie odczuł naszego braku zaufania. Badanie szczerości musi być tak dalece nieinwazyjne aby rozmówca nawet tego badania nie dostrzegł. Lata doskonalenia metodyki w tym zakresie doprowadziły ją niemal do perfekcji gwarantującej skuteczność niejednokrotnie przewyższająca skuteczność wariografu. Nieinwazyjność metody pozwala na zastosowanie jej w niemal każdych warunkach społecznych i prawnych. O ile nie można pracownika wbrew jego woli „przesłuchać na wariografie" o tyle zawsze przełożony może porozmawiać z podwładnym, a charakter rozmowy, nawet rozpoznany, nie może być podstawą do żadnych roszczeń... To jest zawszetylko rozmowa...

Niemniej by ją skutecznie i efektywnie przeprowadzić, by dowiedzieć się więcej niż samemu się ujawni, często mimowolnie i nieświadomie niezbędna jest wiedza i odpowiednie przygotowanie które to są celem naszego szkolenia.

Program szkolenia:
Uwaga! Program tego szkolenia jest chroniony prawem autorskim!

INFORMACJA
• Wartość informacji.
• Podstawowe metody badania wartości informacji.
• Percepcja i ocena.

PAMIĘĆ LUDZKA:
• Typy i rodzaje pamięci.
• Ułomność pamięci ludzkiej.
• Przeinaczenia i uzupełnienia nieświadome.
• Stereotypizacja.

POSTRZEGANIE:
• Proces postrzegania.
• Błędy spostrzegania wzrokowego.
• Błędy spostrzegania słuchowego.
• Błędy spostrzegania dotykowego.
• Złudzenia i omamy.

RODZAJE KŁAMSTWA:
• Kłamstwo normalne.
• Fantazjowanie.
• Pseudologia fantastica - (mitomania).
• Konfabulacja.

METODY AKTYWIZACJI PAMIĘCI ŚWIADKA SZCZEREGO NIEPAMIĘTAJĄCEGO.
• Techniki poznawcze.

PRZEBIEG PROCESU ROZMOWY:
• Planowanie.
• Dobór miejsca i metody.
• Schemat procesu.

GRY PSYCHOLOGICZNE I ICH UKRYTE CELE realizowane w trakcie rozmowy.

TYPY ROZMÓW, ich cele i wykorzystanie:
• Rozmowa sondażowa.
• Rozmowa indagacyjna.
• Rozmowa potwierdzająca.
• Rozmowa wykluczająca.

RODZAJE PYTAŃ, ich cele i wykorzystanie:
• Pytania otwarte.
• Pytania zamknięte.
• Pytania behawioralne.
• Pytania przynęty.
• Pytania naprowadzające.
• Pytania z ukrytą odpowiedzią.
• Pytania zamykające.

METODY ODDZIAŁYWANIA NA ROZMÓWCĘ NIESZCZEREGO:
• Metoda "wywiadu poznawczego".
• Metoda ujawniania związku świadka ze sprawą.
• Metoda perswazji.
• Metoda przypominania.
• Metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa.
• Metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa.
• Metoda „ślepej uliczki".
• Metoda „wszechwiedzy".
• Metoda szczegółowych pytań.
• Metoda ujawniania motywów kłamstwa.
• Inne techniki i metody...

ELEMENTY MOWY CIAŁA:
• Zachowania i przekazy pozawerbalne.
• Odruchy kontrolowalne i bezwarunkowe.
• Mikrogrymasy.
• Postawy.
• Emocje.
• Maskowanie przekazu pozawerbalnego.
• Spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym.
• Wskaźniki kłamstwa / nieszczerości.

POSTĘPOWANIE PO UJAWNIENIU NIESZCZEROŚCI ROZMÓWCY.

KRYTERIA ANALIZY WIARYGODNOŚCI WYPOWIEDZI / RELACJI ze względu na treść.

TECHNIKI OBRONNE stosowane w celu nieujawnienia informacji.

Wykłady wzbogacone o liczne prezentacje multimedialne i przykłady obrazujące omawiane tematy oraz
ROZBUDOWANY MODUŁ WARSZTATOWY.

Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!


SZKOLENIE PROWADZI:

ARTUR FRYDRYCH  - ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochrona kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zawalczeniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników). Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznych, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych. Licencjonowany detektyw. 


Cena szkolenia: 1800 zł netto (+23% VAT)
Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 21 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe,
- obiady, serwis kawowy
Osoby zainteresowane noclegiem w Warszawie prosimy o kontakt z naszym biurem.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)