Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

socjotechnika

« powrót
Profesjonalny kurs zawodowy dla SPIN doktorów/operatorów informacji
Zapisz się na szkolenie
szkolenie ośmiodniowe w dwóch sesjach po 4 dni
termin szkolenia: 5, 6, 7, 8 grudnia i 12, 13, 14, 15 grudnia 2023 r.
czas trwania szkolenia:
9.00-16.00 

SPIN doktor - zawód kojarzony głównie z manipulacjami medialnymi i społecznymi. A to duże uproszczenie. Współczesny SPIN doktor to operator informacji który musi dysponować wiedzą interdyscyplinarną.

Oczywiście techniki z zakresu psychologii społecznej są niezwykle ważne, bo to na nich opiera się istota zawodu SPIN doktora. Musi on nie tylko umieć się nimi sprawnie posługiwać, ale przede wszystkim rozumieć ich genezę i mechanizmy.
Choć jego praca w dużej mierze opiera się na inżynierii społecznej i socjotechnice, to wiedza współczesnego SPIN doktora nie może sprowadzać się jedynie do tych dziedzin. Dlatego właśnie, proponowany kurs zawodowy dla SPIN doktorów został rozszerzony o dodatkowe zagadnienia pozornie niezwiązane wprost z zawodem SPIN doktora, ale jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań i wyzwań przed nim stojących we współczesnych realiach.

I tak, obok podstawowych modułów z zakresu:

• operowania informacją
• mowy ciała
• obsługi mediów
• wystąpień publicznych
• socjotechniki, psychologii
• inżynierii społecznej, dezinformacji
• postępowania w sytuacjach kryzysowych
• technik osobopoznawczych
• oceny wartości informacji i szczerości

dodane zostały dodatkowe moduły tematyczne:

• moduł prawny
• moduł związany z pozyskiwaniem informacji środkami nieformalnymi
• moduł związany z operacyjną osłoną i zabezpieczeniem tzw. „czarnych operacji informacyjnych"
• moduł dotyczący bezpieczeństwa w pracy przy realizacjach SPIN doktorskich
• moduł dotyczący narzędzi kontroli lojalności współpracowników oraz rękojmi zachowania przez nich tajemnicy
• moduł dotyczący rozpoznania kłamstwa i skutecznego kłamania
• moduł obejmujący podstawy metod i technik przesłuchań oraz technik oporu w trakcie przesłuchania

Program kursu zawodowego dla SPIN doktorów, obok zagadnień teoretycznych zawiera liczne odniesienia do przykładów praktycznych, studiów przypadku oraz zajęcia warsztatowe

Program szkolenia:

Wprowadzenie do SPINu. (Czym jest SPIN? Kim jest SPIN doktor i czym się zajmuje (definicja pojęcia, praca i zadania kompetencje, metody i środowisko pracy spin doktora). Rodzaje SPINu).

Twardy i miękki SPIN.

SPIN, czarny piar (PR) i socjotechnika a prawo. (Legalne i nielegalne realizacje SPINu. Prawne granice dopuszczalności różnych rodzajów realizacji oraz narzędzi „SPIN doktorskich" w tym administracyjnych, socjotechnicznych i czarnopijarowskich. Kodeks karny. Kodeks cywilny. Inne ustawy. Linia orzecznicza).

Współpraca SPIN doktora z klientem. (Jasne reguły od początku. Niezależność i odpowiedzialność SPIN doktora. Rozliczalność pracy SPIN doktora. Zadania „nie SPINowe" dla SPIN doktora).

Przygotowanie realizacji przez SPIN doktora. (Etapy: określania celu, gromadzenia informacji, wyboru metody i narzędzi, planowania ataku, oceny ryzyka, realizacyjny, zamykający).

Wybrane narzędzia pracy SPIN doktora. (Administracyjne i okołoadministracyjne narzędzia wykorzystywane w pracy SPIN doktorów).

Podstawy bezpieczeństwa w pracy SPIN doktora. (Podstawowe zasady: osłony i maskowania realizacji SPIN doktorskich wymagających zakonspirowania, osłony i maskowania kontaktów związanych z realizacją przedsięwzięć SPIN doktorskich wymagających zakonspirowania, osłony osób zlecających realizację oraz ich wyprowadzeń w przypadku dekonspiracji realizacji w stopniu zagrażającym bezpośrednio im lub ich interesom, bezpiecznych zachowań SPIN doktora i osób z nim współpracujących. Podstawowe przygotowanie klienta SPIN doktora do bezpiecznej współpracy minimalizującej ryzyka ujawnienia. Zasada wiedzy minimalnej - niezbędnej. Osłona zasobów informacyjnych, źródeł informacji, metod pracy).

Narzędzia kontroli lojalności współpracowników.

Socjotechnika. (Narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania, Podatność na manipulacje socjotechniczne).

Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych organizacji. (Stosowane techniki i metody, Sposoby minimalizacji skutków).

Atak socjotechniczny. (Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji, Definicja ataku socjotechnicznego, Dobór (typowanie): celu ataku, czasu i miejsca ataku. Etapy ataku socjotechnicznego. Praktyczne metody stosowane podczas ataku. Symptomy ataku. Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę. Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego. Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki. Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego. Działania prewencyjne).

Socjotechnika w cyberprzestrzeni. (Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie. Pozorna anonimowość w internecie. Atak socjotechniczny w świecie wirtualnym. Dobór celu ataku, czasu i miejsca ataku. Etapy ataku. Praktyczne metody stosowane podczas ataku. Symptomy ataku. Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę z wykorzystaniem internetu. Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego. Niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym. Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki. Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego. Działania prewencyjne. Ochrona własnej tożsamości w internecie. Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie. Analiza informacji. Strony www. Grupy dyskusyjne. Serwisy informacyjne. Serwisy społecznościowe. Nawiązywanie e-kontaktu. Ślady naszej działalności w internecie. Użytkownicy lepsi od nas. Bezpieczeństwo naszego komputera. Przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny).

Manipulacja przestrzenią i środowiskiem. (Stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko). Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych). Tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających. Techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością). Nieprzewidywalny czynnik ludzki).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie w zakresie praktycznego stosowania podstawowych narzędzi socjotechnicznych poznanych w trakcie tej części szkolenia.

Socjotechnika i techniki warunkowania zachowań, wywierania wpływu i manipulacji oraz sposoby skutecznej obrony i odwracania ataku manipulacyjnego przeciwko napastnikowi. (Podstawowe czynniki psychologiczne i reguły zachowań ludzkich w aspekcie możliwości ich wykorzystywania w manipulacjach).

Podstawowe definicje i rozróżnienie pojęć. (Czym jest socjotechnika? Czym są manipulacje? Czym jest wywieranie wpływu? Czym jest warunkowanie zachowań).

Typy osobowości. (Melancholik, sangwinik, choleryk, flegmatyk).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) poszczególnych typów osobowości, naśladowania ich percepcji, reakcji i zachowań oraz oddziaływania na nie.

Rodzaje i hierarchie potrzeb i wartości. (Hierarchia potrzeb wg. Abrahama Maslowa).

Mechanizmy obronne. (Fantazjowanie, identyfikacja, projekcja, introjekcja, izolowanie, kompensacja, odizolowanie emocjonalne, odkupienie, przemieszczenie, racjonalizacja, reakcja upozorowana, reakcja przestawiania znaków, regresja, sublimacja, wyparcie, zaprzeczenie, unieważnienie rzeczywistości).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) uaktywnienia symptomów poszczególnych mechanizmów obronnych i zachowań neutralizujących je.

Teoria samorealizacji.

Potrzeby. (Potrzeba seksualna. Potrzeba wrażeń zmysłowych. Potrzeba ekshibicjonizmu. Potrzeba bezpieczeństwa. Potrzeba unikania urazu fizycznego. Potrzeba unikania urazu psychicznego ze strony innych. Potrzeba unikania urazu psychicznego we własnych oczach. Potrzeba poniżania. Potrzeba dokonania. Potrzeba stowarzyszania (przyłączania się). Potrzeba agresywności. Potrzeba autonomii. Potrzeba kompensacji. Potrzeba poddania się. Potrzeba usprawiedliwiania się. Potrzeba rządzenia (dominacji). Potrzeba żywienia i opiekowania się. Potrzeba porządku. Potrzeba zabawy. Potrzeba izolacji. Potrzeba ratunku (doznawania opieki i oparcia). Potrzeba rozumienia. Potrzeba twórczości).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania symptomów poszczególnych potrzeb oraz zachowań i reakcji z nimi związanych.

Rodzaje psychomanipulacji. (Samoocena (potrzeba samooceny, jak powstaje samoocena?). Konformizm, podnoszenie wartości drugiej strony, manipulowanie własnym wizerunkiem, deprecjacja innych, dysonans poznawczy, liczy się każdy grosz, stopa w ustach i dialog, manipulacje emocjami, manipulacje poczuciem kontroli, manipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach, manipulacyjne kontrowersje).

Techniki manipulacyjne. (Wzajemność, niedostępność, zaangażowanie (konsekwencja), lubienie i sympatia, społeczny dowód słuszności, wzbudzanie poczucia winy, atak personalny, przeszkadzanie, dokręcanie śruby (imadło), dobry-zły, wilk w owczej skórze, stopa w drzwiach, odłóżmy to na później, niepełne pełnomocnictwo, oskubywanie, niska piłka, próbny balon, bezinteresowny kelner, pusty portfel, pozorne ustępstwo, drzwiami w twarz, zdechła ryba, optyk, śmieszne pieniądze, byle nie stracić, magiczne słowo, zmiana poglądów (dysonansu poznawczego), wolność myśli, zachowań (reaktancja), automatyczne zachowanie, ingracjacja (podnoszenie wartości, konformizm, autoprezentacja), kozioł ofiarny, zagadanie, eskalacja żądań, sytuacje stresowe, huśtawka emocjonalna, wzbudzanie poczucia winy, bezlitosny partner, wszystko albo nic, fakty dokonane, zachowania irracjonalne, reorientacja, co by było gdyby, wyuczona bezradność, procedura scenariusza, autorytet, zasada wzajemności, autodeprecjacja).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie wcześniej poznanych technik manipulacyjnych i oddziaływań psychomanipulacyjnych. ówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

Pranie mózgu.

Hipnoza jako manipulacja.

Perswazja podprogowa.

Techniki przeciwstawienia się manipulacjom. (Naturalne mechanizmy obronne, habituacja, instynkt hamowania agresji i empatia, reaktancja, samoocena, osobowość i manipulacje).

Techniki radzenia sobie z manipulacjami. (Akceptowanie komplementów, zamiana oceny na opinię, demaskowanie aluzji, zasłona z mgły, przyznanie się do błędu i uprzedzanie krytyki, negocjowanie sposobu prowadzenia rozmów, technika małego księcia, zdarta płyta, złamanie zasady wzajemności).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie technik obronnych i neutralizujących ataki manipulacyjne i psychoperswazyjne.

Wartości. (Rodzaje i hierarchia wartości. Techniki wywierania wpływu oparte na systemie wartości).

Neuromarketing. (Jak działa mózg? Istota neuromarketingu, rola neuromarketingu w wywieraniu wpływu na człowieka jako jednostkę oraz na grupy społeczne, "przycisk kupna", praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu neuromarketingu, manipulacje neuromarketingowe, neuromarketing jako narzędzie osiągania celów biznesowych, skuteczność narzędzi neuromarketingowych).

Neurologiczna mapa rzeczywistości.

Metaprogramy. (Unikanie, dążenie, wewnętrzne, zewnętrzne, podobieństwa, różnice, ja, inni, konieczność, możliwość, szczegółowe, globalne, proaktywne, reaktywne, w czasie, przez czas).

Percepcja. (Słuchowiec, wzrokowiec, czuciowiec).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania sposobów sposobu percepcji i metaprogramów rozmówcy oraz wywierania wpływu na niego poprzez wykorzystanie narzędzi poznanych podczas tej części szkolenia.

Inne aspekty związane z wykorzystaniem narzędzi socjotechnicznych w życiu codziennym. (w biznesie i życiu pozazawodowym), Wprawne oko (obserwacja) zamiast wariografu. Techniki i metody sprzedaży perswazyjnej. Elementy manipulacji socjotechnicznej podczas negocjacji handlowych. Przekaz ukierunkowany (np. szantaż lub zastraszenie jednego z członków zespołu). Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych). Techniki osobopoznawcze (cel i zakres stosowania). Analiza zachowań niewerbalnych (mowa ciała, notatki, grifonaże ect.).

Komunikacja pozawerbalna. (Kreowanie i czytanie mowy ciała. Analiza postaw i zachowań. Manipulowanie na styku przekazów werbalnego i niewerbalnego. Międzynarodowy język gestów).

Komunikacja niewerbalna. (Czym jest komunikacja niewerbalna. Co składa się na przekaz pozawerbalny. Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna. Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna. Czy mowy ciała można się nauczyć? Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym. Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek? Na co zwrócić szczególną uwagę? Manipulacja sposobem mówienia. Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji). Punkty krytyczne).

Osobiste strefy ochronne człowieka. (Intymna, osobista, oficjalna, publiczna).

Mowa ciała w określonych sytuacjach. (prezentacja i omówienie postaw), Postawy i mowa ciała w biznesie. Postawy i mowa ciała w polityce. Postawy i mowa ciała w życiu publicznym. Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny). Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych. Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów. Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie). Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie). Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie). Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie).

Ruchy gałek ocznych. (Czytanie i interpretacja mimowolnych ruchów gałek ocznych rozmówcy).

Inne aspekty pozostające w związku z przekazem niewerbalnym. (Osobowość a mowa ciała. Wiek a mowa ciała. Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób. Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego. Kreacja własnego wizerunku).

Międzynarodowy język ciała. (Te same gesty - różne znaczenie i odbiór. Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp. Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności poznanych w bloku szkoleniowym dot. mowy ciała zakresie rozpoznawania, czytania i interpretowania języka ciała rozmówcy w różnych sytuacjach i okolicznościach, przyjmowania oraz rozpoznawania określonych postaw i zachowań niewerbalnych. Analiza i ćwiczenie gestykulacji. Kreowanie własnej mowy ciała. Kreowanie określonego wizerunku poprzez odpowiedni dobór mowy ciała i innych zachowań niewerbalnych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą).

Perswazja. (Praktyczna Instrukcja Postępowania Manipulacyjnego).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie technik i zachowań perswazyjnych oraz ich odwracania gdy są stosowane przez przeciwnika wobec nas.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych wewnątrz organizacji oraz z podmiotami kooperującymi i mediami.

Sytuacja kryzysowa. (Czym jest kryzys? Czym są i kiedy występują sytuacje kryzysowe. Geneza sytuacji kryzysowej. Rodzaje sytuacji kryzysowych. Wywołanie sytuacji kryzysowej jako narzędzie uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych organizacji).

Komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych. (Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej. Podstawowe zasady komunikacji zewnętrznej. Zapewnienie koordynacji i spójności informacji. Określenie celów do osiągnięcia poprzez informowanie).

Komunikacja z mediami masowymi w sytuacjach kryzysowych. (Organizacja kontaktów z mediami. Co mówić wolno. Kto ma mówić. Czego mówić nie wolno. Jak mówić. Kreacja wizerunku. Wykorzystanie informacji niepewnych i niezweryfikowanych. Przecieki kontrolowane. Plotki. Kontrola publikacji. Reagowanie i ignorowanie określonych informacji. Przeczekanie, odkładanie reakcji w czasie. Metody wywierania wpływu na media i dziennikarzy. Embargo informacyjne. Które informacje chcemy upowszechnić. W jakim zakresie i dlaczego upowszechniamy daną informację. W jakiej formie upowszechnić informację. Jaki cel mamy zamiar osiągnąć upowszechniając daną informację. Wykorzystanie ekspertów).

Operowanie informacją, techniki i sposoby posługiwania się informacją w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów. (kreacja pożądanego obrazu rzeczywistości i reakcji społecznych).

Sposoby wpływania i manipulowania opinią publiczną i mass-mediami. (Studium przypadków. Omówienie technik i metodologii. Przykłady manipulacji medialnych w Polsce z różnych okresów czasu w odniesieniu do różnych zagadnień w aspekcie praktyczno-realizacyjnym. Manipulowanie "swobodnymi" wypowiedziami (opiniami, komentarzami, artykułami itp.) w internecie. Pozorowane (sterowane) wypowiedzi spontaniczne użytkowników internetu (metodologia postępowania)).

STUDIUM PRZYPADKU - Kontakt z mediami po akcie terroru z udziałem zakładników (Dziennikarze na miejscu zdarzenia, Czym jest akt terroru. Czego i dlaczego ujawniać nie wolno. Czego nie należy pokazywać. Jak się zachować w kontakcie bezpośrednim z dziennikarzem, fotoreporterem, kamerą).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie praktyczne w zakresie prowadzenia symulowanych negocjacji z napastnikiem (szantażystą / terrorystą) w trakcie których słuchacze będą wcielać się w poszczególne role i realizować określony scenariusz, określać cele taktyczne i strategiczne do osiągnięcia jak też sposoby dojścia do nich w dynamicznie zmieniających się realiach (gra negocjacyjna).

STUDIUM PRZYPADKU - Kontakt z mediami po ujawnieniu wady towaru dyskwalifikującej firmę bądź produkt (Omówienie sposobu postępowania na przykładach zdarzeń mających miejsce w przeszłości w Polsce. Analiza przyczyn, sposobu postępowania i skutków długo i krótkofalowych. Szukanie winnych. Kozioł ofiarny na ołtarzu mediów. Ochrona wizerunku (marki). Działania prawne).

Operowanie informacją. (Zasady obsługi informacją. Manipulacja to nie kłamstwo. Bezpieczne posługiwanie się informacją. Jak z prawdziwych informacji wykreować fałszywy obraz rzeczywistości. Przygotowanie własnego stanowiska w sprawie. Dobór argumentów. Racjonalizm czy populizm? Poszukiwanie sojuszników. Kreowanie własnej racji i jej poparcia).

STUDIUM PRZYPADKU - Międzynarodowa operacja wywiadu izraelskiego "Hasbara" której celem była kontrola i wywarcie wpływu na opinie publiczną, mass-media oraz wypowiedzi w internecie prowadzona przez izraelski wywiad zakonspirowany w tamtejszym MSZ która swym zasięgiem objęła wszystkie liczące się państwa na świecie w tym Polskę.

Manipulowanie informacją.

Dezinformacja. (Wzorce dezinformacji).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie w zakresie przygotowywania realizacji dezinformacyjnych w oparciu o wcześniej poznane wzorce dezinformacji.

Wystąpienia publiczne. (Podstawowe zasady komunikacji podczas wystąpień publicznych. Jak odbierany jest przekaz. Co odbiorca zapamiętuje. Aspekt wizerunkowy. Gestykulacja. Wybrane elementy mowy ciała (przekazu pozawerbalnego) podczas konferencji i innych wystąpień publicznych. Trudne sytuacje. Niewygodne pytania. Nieprzewidziane zdarzenia. Czynniki utrudniające wystąpienie i ich ograniczanie).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Przeprowadzenie pozorowanej konferencji prasowej.

Typy pytań i ich zastosowanie. (Sondujące, zwrotne, porównawcze, hipotetyczne, wielokrotne).

Sztuka zarządzania wojną informacyjną.

Techniki osobopoznawcze w pozyskiwaniu informacji.

Rozpoznanie kłamstwa i skuteczne kłamanie. (Nasza percepcja rozmówcy jako narzędzie samomanipulacji i błędnych wniosków. Podstawowe cechy szczerych i nieszczerych zachowań i wypowiedzi, symptomy werbalne kłamstwa, symptomy kłamstwa w treści relacji, kłamstwo świadome i nieświadome, ułomność pamięci ludzkiej, przeinaczenia i uzupełnienia nieświadome, stereotypizacja, błędy postrzegania, cechy kłamstwa normalnego i patologicznego, rozpoznanie kłamstwa w oparciu o cechy niewerbalne, zachowania i przekazy pozawerbalne pozwalające ocenić szczerość przekazu, odruchy kontrolowalne i bezwarunkowe ujawniające kłamstwo, mikrogrymasy, postawy, emocje, maskowanie przekazu pozawerbalnego, spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym, wskaźniki kłamstwa / nieszczerości, ocena przekazu i narzędzia wspomagające ocenę).

Podstawy metod i technik przesłuchań, metody oporu w trakcie przesłuchania. (Gry psychologiczne i ich ukryte cele realizowane w trakcie rozmowy. Rodzaje pytań, ich cele i wykorzystanie w tym: Pytania otwarte, zamknięte, behawioralne, pytania przynęty, pytania naprowadzające, pytania z ukrytą odpowiedzią, zamykające. Metody oddziaływania na rozmówcę nieszczerego w tym: Metoda "wywiadu poznawczego", ujawniania związku świadka ze sprawą, perswazji, przypominania, wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa, bezpośredniego wykazywania kłamstwa, „ślepej uliczki", „wszechwiedzy", szczegółowych pytań, ujawniania motywów kłamstwa. Inne techniki i metody. Typy rozmów, ich cele i wykorzystanie w tym: Rozmowa sondażowa, indagacyjna, potwierdzająca, wykluczająca).

ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE. (Problemy i zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy w trakcie szkolenia).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Zamykające warsztaty praktyczne podsumowujące ogół wiedzy pozyskanej w trakcie całego szkolenia.

Po szkoleniu
► KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!


szkolenie prowadzi Artur Frydrych - Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).
Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych. Licencjonowany detektyw.
Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.
Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych, maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej".

Cena szkolenia: 7 100,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 200,00 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)