Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

socjotechnika

« powrót
Metody i techniki przesłuchań. Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania. Metody ataku i obrony. Techniki oporu
Zapisz się na szkolenie
termin szkolenia: 29-30 września 2022 r.
czas trwania szkolenia:
9.00-16.00
 

Cele i adresaci szkolenia 

Przesłuchanie - to czynność definiowana prawem ale i psychologią. I choć to dwie bardzo odległe definicje, to jednak się wzajemnie nie wykluczają. Poniekąd nawet dopełniają i uzupełniają się nawzajem. Definicja psychologiczna, w dużym uproszczeniu sprowadza przesłuchanie do rozmowy dwóch stron (osób) na której przebieg obie mają wpływ poprzez wzajemną interakcję. Definicja prawna czynności przesłuchania określa wymogi formalne jakie muszą być spełnione, aby rozmowę nazwać przesłuchaniem w prawnym rozumieniu tego słowa i aby owa „rozmowa" powodowała określone kodeksowo skutki prawne.
Przesłuchanie to proces przede wszystkim psychologiczny którego cel jest poznawczy. Skuteczne przesłuchanie jest dalekie od prymitywnych wzorców znanych z filmów sensacyjnych czy pozbawionych należytego kontekstu i wyjaśnienia procesów relacji dziennikarskich.
Przesłuchiwani jesteśmy permanentnie. I to nie tylko przez policjantów, prokuratorów, urzędników organów kontroli, sędziów itd... Nie rzadziej też sami przesłuchujemy. I nawet nie mamy tego świadomości. Rodzice przesłuchują dzieci na okoliczność „tego co było w szkole". Szefowie przesłuchują podwładnych rozliczając ich z powierzonej pracy. Audytorzy przesłuchują na okoliczność badanego zdarzenia. I przykłady można by mnożyć... Tylko najczęściej nikt nie nazywa tego przesłuchaniem. Wolimy synonim „rozmowa".
Profesjonalne przesłuchanie to swoista gra psychologiczna nastawiona na określone cele pomiędzy przesłuchującym a przesłuchiwanym. Gra wymagająca wiedzy, znajomości taktyki i umiejętność doboru metody badania. To umiejętność rozpoznania intencji, ujawnienia obaw badanego, przyczyn jego ewentualnej nieszczerości i przełamania jego oporów. To kwestia nie tylko identyfikacji kłamstwa, ale i obiektywnej oceny jego przyczyny. Wszak nie zawsze kłamstwo jest skutkiem zamierzonym kłamiącego. To kwestia takiego poprowadzenia rozmowy aby wydobyć pozornie niedostępne (zapomniane) informacje z pamięci słuchanego. Ale to także techniki behawioralne prowadzące do oceny postawy badanego często bez jego świadomej współpracy.
Umiejętne prowadzenie takich rozmów pozwala nie tylko na ujawnienie „czarnej owcy" w zespole, ale i na rzetelną ocenę naszych współpracowników i ich lojalności wobec pracodawcy. Pozwala ujawniać postawy dwulicowe i wykazywać rzeczywiste intencje osób wobec badanego zjawiska (zdarzenia czy czynności). Umożliwia rozpoznawanie kontrahentów podczas procesów negocjacyjnych.
Znajomość poszczególnych technik pozwala nam także na skuteczną obronę i rozpoznanie ich stosowania wobec nas. A to ostatnie może być nam przydatne coraz częściej. Bo coraz częściej możemy zetknąć się z osobami profesjonalnie przygotowanymi do prowadzenia takich „rozmów". Z metodyki przesłuchań szkoleni są nie tylko policjanci, prokuratorzy czy sędziowie w stosunku do których to nawet nie powinno nikogo dziwić. Szkoleni w tym zakresie są także urzędnicy wielu państwowych organów kontroli (np. skarbowych), inspektorzy, audytorzy wewnętrzni w korporacjach itd... Lista jest naprawdę długa i coraz dłuższa

Program szkolenia 

Zagadnienia wprowadzające
• Czym jest przesłuchanie a czym rozpytanie

• Przesłuchanie w ujęciu prawno-procesowym

• Przesłuchanie w ujęciu psychologicznym

• Zasady i wymogi formalne dot. zasad i sposobów prowadzenia przesłuchania wg. przepisów prawa

• Gra pozorów pomiędzy słuchającym i słuchanym (reguły i schematy)

• Wywieranie presji fizycznej

• Wywieranie presji psychicznej

• Kłamstwo, konfabulacja czy szczera nieprawda?

• Jakie figle płata mózg świadka / uczestnika zdarzenia?

• Komunikacja i przekazy pozawerbalne

• Mowa ciała zdradzi więcej niż słowa
 

Cel przesłuchania
• Operacyjny
• Procesowy

Organizacja przesłuchania
• Przygotowanie się do przesłuchania
• Miejsce / pomieszczenie
• Cele przesłuchania
• Metody przesłuchania
• Etapy przesłuchania
• Czynności wstępne (faza formalna)
• Etap spontanicznych zeznań (faza swobodnej wypowiedzi)
• Etap szczegółowych pytań i odpowiedzi (faza pytań szczegółowych)
• Etap czynności końcowych
• Ocena zeznań złożonych i ich znaczenie w procesie karnym
• Dokumentowanie zeznań

Sposób postępowania z osobami należącymi do szczególnych kategorii
• Osoby w podeszłym wieku
• Dzieci
• Osoby będące pod wpływem środków odurzających
• Osoby chore psychicznie

Podstawowe metody i techniki przesłuchań
• Przesłuchanie metodą "wywiadu poznawczego"
• Metoda ujawniania związku świadka ze sprawą
• Metoda perswazji
• Metoda przypominania
• Metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa
• Metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa
• Metoda „ślepej uliczki"
• Metoda „wszechwiedzy"
• Metoda szczegółowych pytań
• Metoda ujawniania motywów kłamstwa
• Inne techniki i metody...
• Przesłuchanie „metodą FBI"

Gry manipulacyjne w trakcie przesłuchania
• Przykładowe gry psychologiczne i ich ukryte cele

Elementy mowy ciała w trakcie przesłuchań
• Zachowania i przekazy pozawerbalne
• Spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym

Wybrane czynniki wpływające na wiarygodność zeznań
• Czynniki wpływające na zapamiętywanie i odtwarzanie materiału pamięciowego
• Rodzaje i typy pamięci
• Etap uzyskiwania treści informacyjnych - spostrzegania
• Etap zapamiętywania i przechowywania treści informacyjnych
• Etap przekazu treści informacyjnych - reprodukcji
• Czynniki wpływające na spostrzeżenia

 Wybrane kryteria analizy wiarygodności zeznań

Błąd a kłamstwo
• Błędy spostrzegania wzrokowego
• Błędy spostrzegania słuchowego
• Błędy spostrzegania dotykowego
• Złudzenia i omamy

Rodzaje kłamstwa
• Kłamstwo normalne
• Fantazjowanie
• Pseudologia fantastica - (mitomania)
• Konfabulacja

Ocena legalności stosowania wybranych metod przesłuchań i przełamywania oporu oraz nakłaniania do złożenia zeznań / przyznania się do winy
• Ocena dopuszczalności stosowania wybranych form nacisku, presji, manipulacji wobec przesłuchiwanego

Metody badające kłamstwo w zeznaniach
• Sytuacja składania fałszywych zeznań
• Kryteria wiarygodności ze względu na treść zeznań

Techniki oporu (obronne) stosowane w trakcie przesłuchań

Przesłuchania z użyciem technicznych lub chemicznych środków wspomagających
• Możliwości
• Aspekt techniczny
• Aspekt etyczny
• Aspekt prawny
• Skuteczność


Szkolenie prowadzi Artur Frydrych - ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zawalczeniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników)
Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych. Licencjonowany detektyw.
Cena szkolenia dwudniowego: 1280,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- poczęstunek
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)