Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i doręczenia elektroniczne - wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 5 pażdziernika 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
   1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   2. Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
   3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
   4. Ustawa o doręczeniach elektronicznych

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
   1. Definicja dokumentu - dokumentacja elektroniczna i papierowa
   2. System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
   3. Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
   4. Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu w systemie EZD i sposoby ich procedowania

III. EZD jako podstawowy czy wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
   1. Pojęcia i ważne terminy
   2. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
   3. Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
   1. Zadania punktów kancelaryjnych
       a) rejestracja wpływów
       b) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
       c) wprowadzanie metadanych
       d) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
       e) prowadzenie składu informatycznych nośników danych
       f) wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
       g) przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
       h) wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
   2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych i kierownika jednostki
   3. Zadania prowadzących sprawy - rejestracja i prowadzenie spraw w EZD

V. Doręczenia elektroniczne
   1. Usługi doręczenia elektronicznego i hybrydowego
   2. Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów
   3. Zarządzanie skrzynką doręczeń
   4. Operator wyznaczony i jego obowiązki
   5. Wymogi techniczne i organizacyjne
   6. Integracja z systemem EZD
   7. Wyjątki od doręczenia elektronicznego

VI. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD
   1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
   2. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt)
   3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
   4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
   5. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

VII. Pytania i odpowiedzi 

Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego UW. Były pracownik pionu archiwalnego IPN. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)