Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Archiwizacja dokumentacji technicznej i fotograficznej
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 11 kwietnia 2024 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
   1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   2. Przepisy wykonawcze do ustawy
   3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie postępowania z dokumentacją techniczną i fotograficzną

II. Miejsce dokumentacji technicznej i fotograficznej w procesie obiegu dokumentów w Podmiocie
   1. Dokumentacja techniczna i fotograficzna w aktach spraw oraz zbiorach dokumentów
       a) definicje dokumentacji technicznej i fotograficznej
       b) sposoby gromadzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej
       c) dokumentacja techniczna i fotograficzna a akta spraw
       d) pojęcie jednostki archiwalnej w odniesieniu do w/w rodzajów dokumentacji
   2. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i kwalifikator dokumentacji technicznej
   3. Klasyfikacja rzeczowa i kwalifikacja archiwalna dokumentacji technicznej i fotograficznej
   4. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji technicznej a bieg okresu jej przechowywania

III. Archiwizacja dokumentacji technicznej i fotograficznej
   1. Przechowywanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych
   2. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
       a) termin przekazania
       b) porządkowanie dokumentacji
       c) formowanie i opisywanie jednostek archiwalnych
       d) sporządzanie ewidencji
   3. Instrukcja oceny dokumentacji technicznej
   4. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
   5. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji (kryteria układu, topografia zasobu, zabezpieczenie techniczne)
   6. Przekwalifikowanie dokumentacji w zasobie archiwum zakładowego
   7. Brakowanie dokumentacji technicznej i fotograficznej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
       a) ekspertyza archiwalna dokumentacji technicznej i fotograficznej oraz jej wpływ na kwalifikację tej dokumentacji
       b) etapy prawidłowo przeprowadzonego brakowania dokumentacji

IV. Pytania i odpowiedzi 

Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego UW. Były pracownik pionu archiwalnego IPN. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.


Cena szkolenia: 610,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)