Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 17 czerwca 2024 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych/składnic akt.

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt.

Program szkolenia:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
   1. Przepisy archiwalne
        a) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
        b) rozporządzenia wykonawcze do ustawy
   2. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
        a) krajowe (UODO)
        b) unijne (RODO)

II. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji
   1. Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
   2. Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
   3. Ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt

III. Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt w zakresie ochrony danych osobowych
   1. Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
   2. Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt
   3. Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
   4. Ograniczenie prawa do sprostowania
   5. Ograniczenie prawa dostępu do danych
   6. Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
   7. Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych

IV. Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych
   1. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
   2. Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
   3. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
   4. Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
   5. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
   6. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
   7. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
   8. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
   9. Prowadzenie rejestru zawartych umów
  10. Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
  11. Prawo do „bycia zapomnianym" a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
  12. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  13. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
  14. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania w kontekście przepisów RODO
  15. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

V. Dyskusja


Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego UW. Były pracownik pionu archiwalnego IPN. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.


Cena szkolenia: 610,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)