Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 28, 29 i 30 października 2024 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program kursu:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
    1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
    2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
    3. Narodowy zasób archiwalny
    4. Państwowy zasób archiwalny
    5. Niepaństwowy zasób archiwalny
    6. Państwowa sieć archiwalna
    7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
    8. Formy ochrony prawnej

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
    1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
    2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
    3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
    4. Dokumentacja jawna i niejawna
    5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
    1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
    2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
    3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej
    1. Tradycyjny obieg dokumentacji
    2. Systemy kancelaryjne
    3. Elektroniczne systemy obiegu i zarządzania dokumentacją
    4. Instrukcja kancelaryjna
    5. Jednolity rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i stosowanie

V. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
    1. Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
    2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
    3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
    4. Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
    5. Wyposażenie archiwum zakładowego
    6. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
    7. Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
    8. Porządkowanie zasobu archiwalnego
    9. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej
   10. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego - opracowanie i korzystanie
   11. Udostępnianie dokumentacji
   12. Ekspertyza dokumentacji
   13. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
   14. Konserwacja akt
   15. Przekazywane akt do archiwum państwowego

VI. Archiwizacja a RODO

VII. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

VIII. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

IX. Archiwizacja cyfrowa
    1. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
    2. Doręczenia elektroniczne a prowadzenie dokumentacji elektronicznej
    3. Archiwum cyfrowe

X. Standardy postępowania z dokumentacją
    1. Zasady tworzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek podległych organom samorządowym
    2. Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP
    3. Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

XI. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

XII. Tryb oraz zakres wprowadzania zmian i aktualizacji w obowiązujących w jednostce normatywach kancelaryjno-archiwalnych

XIII. Usługi archiwalne

XIV. Archiwizowanie dokumentacji aktowej - podsumowanie
    1. Terminologia archiwizowania
    2. Studia wstępne
    3. Rozpoznanie przynależności zespołowej
    4. Segregacja dokumentacji
    5. Systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
    6. Weryfikacja kategorii archiwalnych
    7. Brakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
    8. Archiwizowanie materiałów archiwalnych
    9. Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
   10. Opisywanie teczek
   11. Inwentaryzacja
   12. Sygnowanie dokumentacji
   13. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

XV. Egzamin


Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego UW. Były pracownik pionu archiwalnego IPN. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.


Cena trzydniowego szkolenia: 1440,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)