Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Postępowanie z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną przez Urzędy Stanu Cywilnego
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: Warszawa,  Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72 


PROGRAM SZKOLENIA:
 
Adresaci: Kierownicy i pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego.

Cel i korzyści ze szkolenia: Uczestnicy otrzymają informacje w zakresie prowadzenia archiwum urzędu stanu cywilnego, współpracy z archiwum zakładowym JST oraz archiwum państwowym.

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z zasadami gromadzenia i przechowywania dokumentacji stanu w urzędach stanu cywilnego. Omówione zostaną m.in.: stosowanie w praktyce jednolitego rzeczowego wykazu akt, tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego a materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w USC
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
3) Przepisy wykonawcze, m.in.:
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r (Dz. U. Nr 14, poz. 67)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

II. Obieg dokumentacji
1) System kancelaryjny
2) Znak sprawy
3) Teczka rzeczowa
4) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
5) Klasyfikacja i kwalifikacja, przechowywanie dokumentacji
6) Czynności kancelaryjne w systemie EZD
7) Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

III. Organizacja archiwum USC
1) Organizacja i zadania archiwum USC
2) Gromadzenie dokumentacji w archiwum USC
3) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
4) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum
5) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum USC
6) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
7) Zmiany w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
8) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

IV. Dyskusja


SZKOLENIE PROWADZI:

ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


Cena szkolenia: 580 zł netto (+23% VAT).

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek

 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)