Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (3 dni)
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
 


PROGRAM SZKOLENIA:
  
I. Organizacja pracy kancelaryjnej
1. Informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
2. Organizacja pracy kancelaryjnej- charakterystyka systemów kancelaryjnych
3. Podstawy prawne funkcjonowania kancelarii- instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
4. Zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych- kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
5. Specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
- administracja rządowa
- administracja samorządowa
- urzędy stanu cywilnego
- sądy i prokuratura
- banki
- biura projektowe
- szkoły
- przedsiębiorstwa
- partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia
6. Miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
7. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
8. Dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych
 
II. Zasady ogólne klasyfikacji akt- podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
1. Ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
2. Przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
3. Podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
4. Rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych
 
III. Tworzenie własnych regulacji wewnętrznych w oparciu o zasady i przepisy ogólne konstruowanie własnej instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej (opcjonalnie - zbioru procedur)
1. Tryb oraz zakres wprowadzania zmian w już istniejących regulacjach własnych
2. Jednolity rzeczowy wykaz akt - system klasyfikowania oraz oznaczania wytwarzanej w jednostce dokumentacji
3. Tworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w oparciu o przepisy ogólne, branżowe oraz zarządzenia własne
4. Tryb oraz zakres wprowadzania zmian i aktualizacji w obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazie akt
 
IV. Wewnętrzne porządkowanie materiałów archiwalnych
1. Dokumentacja współczesna, jej rodzaje i podział
2. Dokumentacja aktowa i zasady jej opracowania
3. Dokumentacja techniczna i zasady jej opracowania
4. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna i zasady jej opracowania
5. Dokumentacja fotograficzna i zasady jej opracowania
6. Dokumentacja filmowa i zasady jej opracowania
7. Dokumentacja elektroniczna
 
V. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym
1. Podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
2. Rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
3. Etapy porządkowania dokumentacji
4. Wydzielanie materiałów kategorii B
5. Segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
6. Segregacja i systematyzacja akt kategorii A
7. Znakowanie akt- nadawanie sygnatury archiwalnej
 
VI. Archiwum zakładowe- składnica akt1. Cele, zadania i personel archiwum zakładowego
2. Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego
3. Zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego
4. Gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym
 
VII. Dokumentacja archiwum zakładowego- inwentaryzacja dokumentacji
1. Spisy zdawczo- odbiorcze dokumentacji
2. Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
3. Karty udostępniania dokumentacji
4. Protokóły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji
5. Dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji
6. Protokóły brakowania
7. Zezwolenia archiwum państwowego na brakowanie
8. Spisy teczek założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
9. Inwentarz kartkowy
10. Inne pomoce inwentaryzacyjne
 
VIII. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1. Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
2. Metody brakowania dokumentacji
3. Brakowanie w zasobie uporządkowanym
4. Brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
5. Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
6. Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
7. Sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
8. Tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
9. Ekspertyzy archiwalne
10. Likwidacja dokumentacji
 
IX. Profilaktyka oraz konserwacja dokumentacji
1. Wpływ temperatury i wilgoci na dokumentację- pomiar temperatury i wilgotności
2. Zabezpieczenie materiałów przed mechanicznym zniszczeniem
3. Konserwacja akt
4. Zalanie i zmoczenie dokumentacji
 
  X. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
1. Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
2. Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
3. Organizacja przekazywania
4. Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
5. Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
6. Opracowanie notatki wstępnej
 
XI .Informatyka w archiwum zakładowym
1. Ewidencja dokumentacji
2. Wyszukiwanie dokumentacji
3. Udostępnianie dokumentacji
4. Wydzielanie dokumentacji
 
XII. Prawna ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
1. Cel ochrony prawnej
2. Omówienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony dokumentacji
3. Przepisy odnoszące się do udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
4. Przepisy dotyczące wypożyczania dokumentacji poza lokal archiwum zakładowego
 
XIII. Egzamin

Szkolenie prowadzi: Roman Stempel - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.  

Cena szkolenia: 1550 zł netto (+23% VAT)

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 18 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe,
- obiady w dniach 19.02.- 21.02. oraz serwisy kawowe.
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80 zł rabatu
 od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)