Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Konferencyjne Kopernika, ul. Kopernika 30


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce
1. Przepisy kancelaryjno-archiwalne
2. Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją osobową i płacową
3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Obieg i gromadzenie dokumentacji w jednostce
1. system kancelaryjny
2. znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza
3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
4. klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, Bc)
5. prowadzenie akt osobowych i dokumentacji płacowej
a) zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po 1 stycznia 2019 r.
b) elektroniczna forma akt osobowych
c) obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
d) kwalifikacja archiwalna dokumentacji osobowo-płacowej i jej zmiany
6. przekazywanie akt do archiwum zakładowego
7. porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
8. opisywanie teczek
9. sporządzanie ewidencji

III. Archiwizacja akt osobowych i dokumentacji płacowej
1. Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych
2. Przekazywanie dokumentacji osobowej do archiwum zakładowego
3. Postępowanie z dokumentacją osobową założoną do 1950 r.
4. Postępowanie z dokumentacją osobowa założoną między 1951 a 1967r.
5. Postępowanie z dokumentacją osobową założoną po 1967 r.
6. Postępowanie z dokumentacją osobową założoną po 1998 r.
7. Postępowanie z dokumentacją osobową założoną po 2018 r.
8. Indywidualna dokumentacja płacowa - wymóg po 1 stycznia 2019 r.
9. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
10. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
11. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
12. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
13. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
14. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
15. Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
16. Nowe wymogi w zakresie brakowania dokumentacji osobowej i płacowej.

IV. Dyskusja


SZKOLENIE PROWADZI: ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT)

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6  godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)