Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72 


Program szkolenia:
 
1. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze
• Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
• Program Ramowy
• Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych

2. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• Pojęcie i rodzaje dokumentacji
• Dokument elektroniczny, dokument papierowy
• Podział dokumentacji projektów unijnych
• Ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej)

3. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową
• Własna instrukcja kancelaryjna
• Własny rzeczowy wykaz akt
• Własna instrukcja archiwalna
• Obieg dokumentacji w Podmiocie
• Warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym

4. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze
• Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
• Program Ramowy
• Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych
• Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna

5. System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji
• Bezdziennikowy system kancelaryjny
• Dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw
• Pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej
• Rejestracja sprawy, znak sprawy
• Teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej

6. Rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i stosowanie
• Budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną
• Dobór symbolu klasyfikacyjnego
• Zakładanie spisu spraw
• Układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy

7. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
• Standardy postępowania z dokumentacją archiwalną
• Kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji
• Opisywanie teczek aktowych
• Porządkowanie i przechowywanie akt
• Przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
• Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
• Zasady brakowania dokumentacji
• Udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

8. Dyskusja


Szkolenie prowadzi: ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

 
Cena szkolenia: 660 zł netto (+23% VAT)

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

- serwis kawowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
    tel. 91 466 90 97
    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)