Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: online


Program szkolenia  Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

I. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
   - Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze
   - Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
   - Program Ramowy
   - Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych
II. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
   - pojęcie i rodzaje dokumentacji
   - dokument elektroniczny, dokument papierowy
   - podział dokumentacji projektów unijnych
   - ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej)
III. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową
   - własna instrukcja kancelaryjna
   - własny rzeczowy wykaz akt
   - własna instrukcja archiwalna
   - obieg dokumentacji w Podmiocie
   - warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym
IV. System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji
   - bezdziennikowy system kancelaryjny
   - dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw
   - pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej
   - rejestracja sprawy, znak sprawy
   - teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej
V. Rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i stosowanie
   - budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną
   - dobór symbolu klasyfikacyjnego
   - zakładanie spisu spraw
   - układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy
VI. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
   - standardy postępowania z dokumentacją archiwalną
   - kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji
   - opisywanie teczek aktowych
   - porządkowanie i przechowywanie akt
   - przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
   - gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym
   - przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
   - zasady brakowania dokumentacji
   - udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji
VII. Dyskusja


Szkolenie prowadzi ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej 

Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.
Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)