Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30 
miejsce szkolenia: online


Program szkolenia Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce
    1. Przepisy kancelaryjno-archiwalne
    2. Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją osobową i płacową
    3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
II. Obieg i gromadzenie dokumentacji w jednostce
    1. System kancelaryjny
    2. Znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza
    3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
    4. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, Bc)
    5. Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
        a) pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje
        b) zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
        c) elektroniczna forma akt osobowych
        d) obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
       e) kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej i jej zmiany - skrócenie, czy wydłużenie okresu przechowywania?
    6. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
        a) dokumentacja zbiorcza, czy indywidualna?
        b) zmiany okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania
        c) włączanie do akt osobowych - możliwość, czy obowiązek?
    7. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
    8. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
    9. Opisywanie teczek
   10. Sporządzanie ewidencji
III. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
    1) Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych
    2) Przekazywanie dokumentacji osobowej do archiwum zakładowego
    3) Postępowanie z dokumentacją założoną do 1950 r.
    4) Postępowanie z dokumentacją założoną między 1951 a 1967r.
    5) Postępowanie z dokumentacją założoną po 1967 r.
    6) Postępowanie z dokumentacją założoną po 1998 r.
    7) Postępowanie z dokumentacją założoną po 2018 r.
    8) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
    9) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
   10) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
   11) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
   12) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
   13) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
   14) Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
   15) Nowe wymogi w zakresie brakowania dokumentacji osobowej i płacowej
IV. Dyskusja

Szkolenie prowadzi ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej 

Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.
Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)