Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 22 lutego 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Szkolenie skierowane do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, kierowników projektów oraz do pracowników merytorycznych prowadzących dokumentację projektową.

Program szkolenia 

I. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
   1) Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze
   2) Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
   3) Program Ramowy
   4) Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych

II. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
    1) Pojęcie i rodzaje dokumentacji
    2) Dokument elektroniczny, dokument papierowy
    3) Podział dokumentacji projektów unijnych
    4) Ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej)

III. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową
    1) Własna instrukcja kancelaryjna
    2) Własny rzeczowy wykaz akt
    3) Własna instrukcja archiwalna
    4) Obieg dokumentacji w Podmiocie
    5) Warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym

IV. System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji
    1) Bezdziennikowy system kancelaryjny
    2) Dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw
    3) Pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej
    4) Rejestracja sprawy, znak sprawy
    5) Teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej

V. Rzeczowy wykaz akt - konstrukcja i stosowanie
    1) Budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną
    2) Dobór symbolu klasyfikacyjnego
    3) Zakładanie spisu spraw
    4) Układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy

VI. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych
    1) Standardy postępowania z dokumentacją archiwalną
    2) Kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji
    3) Opisywanie teczek aktowych
    4) Porządkowanie i przechowywanie akt
    5) Przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
    6) Gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym
    7) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
    8) Zasady brakowania dokumentacji
    9) Udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

VII. Pytania i odpowiedzi
Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego UW. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum PAN, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego IPN. Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej
Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)