Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 26 maja 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Szkolenie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację.

Program szkolenia 

   I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
     1) Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
     2) Rozporządzenie MKiDN z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
     3) Rozporządzenie MSWiA z dnia 30.10.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
     4) Rozporządzenie PRM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18.01.2011 r.
     5) Wytyczne NDAP
     6) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

  II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
     1) Dokument papierowy a dokument elektroniczny
     2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

 III. Obieg dokumentacji w podmiocie
     1) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
     2) Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
     3) Spis spraw - kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
     4) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
     5) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
     6) Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów

  IV. Archiwizacja dokumentów
     1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
     2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
         a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
         b) opisanie jednostek archiwalnych
         c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
     3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
     4) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
     5) Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

  V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
     1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
     2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
     3) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
     4) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
     5) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
     6) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
     7) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
     8) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
     9) Sprawozdawczość archiwum zakładowego
   10) Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP

 VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

 VII. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego UW. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum PAN, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego IPN.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej 

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)