Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Zapisz się na szkolenie

 termin szkolenia: 23 września 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce
    1. Przepisy kancelaryjno-archiwalne
    2. Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją osobową i płacową
    3. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Obieg i gromadzenie dokumentacji w jednostce
    1. System kancelaryjny
    2. Znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza
    3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
    4. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, Bc)
    5. Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
        a) pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje
        b) zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1.01.2019 r.
        c) elektroniczna forma akt osobowych
        d) obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
        e) kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej i jej zmiany - skrócenie, czy wydłużenie okresu przechowywania?
    6. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
        a) dokumentacja zbiorcza, czy indywidualna?
        b) zmiany okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania
        c) włączanie do akt osobowych - możliwość, czy obowiązek?
    7. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
    8. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
    9. Opisywanie teczek
   10. Sporządzanie ewidencji

III. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
    1) Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych
    2) Przekazywanie dokumentacji osobowej do archiwum zakładowego
    3) Postępowanie z dokumentacją założoną do 1950 r.
    4) Postępowanie z dokumentacją założoną między 1951 a 1967r.
    5) Postępowanie z dokumentacją założoną po 1967 r.
    6) Postępowanie z dokumentacją założoną po 1998 r.
    7) Postępowanie z dokumentacją założoną po 2018 r.
    8) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
    9) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
   10) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
   11) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
   12) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
   13) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
   14) Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
   15) Nowe wymogi w zakresie brakowania dokumentacji osobowej i płacowej

IV. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował  m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej 

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)