Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

archiwizacja dokumentów

« powrót
Zasady postępowania i archiwizacja dokumentacji w sądzie
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 12 października 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w sądzie
   1) Przepisy ogólnoarchiwalne
   2) Przepisy dotyczące zasad obowiązujących w sądownictwie

II. Rodzaje dokumentacji w sądach
   1) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w sądzie
   2) Dokumentacja z zakresu administracji i nadzoru
   3) Akta spraw sądowych

III. Postępowanie z dokumentami z zakresu administracji i nadzoru
   1) Instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
   2) Rejestracja sprawy i jej znak, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
   3) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
   4) Przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego
       a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
       b) opisanie jednostek archiwalnych
       c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji

IV. Postępowanie z aktami spraw sądowych
   1) Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt spraw sądowych
   2) Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego
   3) Reguły określania i wyliczania okresów przechowywania akt
   4) Postępowanie z dokumentacją pomocniczą dla spraw sądowych - papierową i elektroniczną
   5) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
   1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
   2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
   3) Przekwalifikowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
   4) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
   5) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
   6) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
   7) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji sądu lub jego komórek organizacyjnych

VII. Dyskusja


Szkolenie prowadzi Roman Stempel - dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego UW. Były pracownik pionu archiwalnego IPN. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)