Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

windykacja

« powrót
Windykacja dla księgowych. Jak współpracować z radcą prawnym
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:   Kraków - Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34    
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + poczęstunek    

Szkolenie skierowane jest do następujących grup: 

1. Pracowników księgowości i działów finansowych.

2.Osób zajmujących w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności. 

Cel szkolenia: 
- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności,
- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim,
- przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami.

Uczestnik szkolenia będzie umiał: 
- sporządzać wezwania do zapłaty,
- przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania,
- przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Program szkolenia: 

I. Klasyfikacja dłużników 

1. Biedacy
2. Fraudzi
3. Gracze
4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty 

  - Twierdzenie, że dokonali przelewu 
  - Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki 
  - Zastrzeżenia wobec dostawy 
  - Nawał obowiązków 
  -Wypadek losowy  

II. Windykacja telefoniczna 

1. Postępowanie w przypadku dużych kwot 
2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot 
3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem 

  - Nawiązanie rozmowy 
  - Powody braku zapłaty 
  - Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta 
  - Negocjacje z dłużnikiem 
  - Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?) 
  - Notatka z rozmowy telefonicznej 

4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?) 
5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych 
6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności 

III. Wezwania do zapłaty 

1. Upomnienie 
2. Wezwanie do zapłaty 
3. Wezwanie przedprocesowe 

IV. Spotkania bezpośrednie 

1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego 
2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego 

V. Przedawnienie roszczeń 

1. Okres przedawnienia roszczeń 
2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń 
3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia 
4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego 

VI. Postępowanie sądowe 

1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu 
2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych

 - Postępowanie zwykłe 
  - Postępowanie upominawcze 
  - Postępowanie nakazowe 

3. Inne tryby postępowań sądowych 

 - Postępowanie uproszczone 
  - Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) 
  - Zawezwanie do próby ugodowej 
  - Sąd polubowny

VII. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe 

1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego przez sąd 
2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne 
3. Zabezpieczenie majątku dłużnika 
4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym 
5. Rada wierzycieli 
6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa 
7. Postępowanie restrukturyzacyjne 

  - Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego 
  - Propozycje układowe 
  - Zgromadzenie wierzycieli 
  - Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu 
  - Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd 
  - Sankcje karne wobec dłużnika 

8. Postępowanie upadłościowe 

  - Rola i zadania syndyka 
  - Kategorie należności 
  - Kolejność zaspokojenia roszczeń 
  - Zakończenie postępowania upadłościowego 
  - Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne) 

VIII. Podsumowanie 

1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych 
2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta 
3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów 
4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów


SZKOLENIE PROWADZI:

Jacek Sularz - ekonomista, windykator, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców.Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.


Cena jednego szkolenia : 590,00 zł netto (+23% VAT)

Cena szkolenia obejmuje :
- uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- serwis kawowo- kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.
Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506.
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

 

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)