Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

windykacja

« powrót
Windykacja sądowa - procedury prawne wykorzystywane w windykacji należności
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 29 kwietnia 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Szkolenie skierowane jest do następujących grup:
 - pracownicy księgowości i działów finansowych, kontrolerzy finansowi
 - osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za wynik finansowy firmy
 - osoby prowadzące działalność gospodarczą
Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności
 - zapoznanie uczestników z okresami przedawnienia roszczeń obowiązującymi w prawie polskim
 - zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim
 - przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
Uczestnik szkolenia będzie umiał:
- panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach
 - przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania
 - prowadzić sprawy związane z dłużnikami, wobec których zostało ogłoszone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe
 - przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Program szkolenia 

1. Przedawnienie roszczeń
    a) Okres przedawnienia roszczeń
    b) Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń
    c) Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
    d) Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

2. Postępowanie sądowe
    a) Dokumenty, które należy przekazać do sądu
    b) Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych
       - Postępowanie zwykłe
       - Postępowanie upominawcze
       - Postępowanie nakazowe
    c) Inne tryby postępowań sądowych
       - Postępowanie uproszczone
       - Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
       - Zawezwanie do próby ugodowej
       - Sąd polubowny

3. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
    a) Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego przez sąd
    b) Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne
    c) Zabezpieczenie majątku dłużnika
    d) Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
    e) Rada wierzycieli
    f) Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
    g) Postępowanie restrukturyzacyjne
       - Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego
       - Propozycje układowe
       - Zgromadzenie wierzycieli
       - Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu
       - Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd
       - Sankcje karne wobec dłużnika
    h) Postępowanie upadłościowe
       - Rola i zadania syndyka
       - Kategorie należności
       - Kolejność zaspokojenia roszczeń
       - Zakończenie postępowania upadłościowego
       - Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)

VII. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Jacek Sularz - ekonomista, windykator, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców.Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego

Czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)