Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

windykacja

« powrót
Ekonomiczne aspekty windykacji studium przypadków
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 13 października 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Szkolenie skierowane jest do następujących grup:
- dyrektorzy finansowi, kierownicy działów finansowych, kontrolerzy finansowi, pracownicy działów finansowych
- członkowie zarządu odpowiedzialni za sprawy finansowe
- dyrektorzy zarządzający
- dyrektorzy, kierownicy, pracownicy działów windykacji
- pracownicy firm windykacyjnych
- osoby prowadzące działalność gospodarczą
Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prowadzenia współpracy z firmami mającymi trudności finansowe z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń wynikających z takiej współpracy
- przedstawienie roli weksla jaką pełni on obecnie w zakresie zabezpieczenia należności i wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie posługiwania się wekslem
- zapoznanie uczestników z niebezpieczeństwami wynikającymi z rolowania długów
- przedstawienie zagrożeń występujących przy wspólnym świadczeniu usług
Uczestnik szkolenia będzie umiał:
- znał zasady prowadzenia współpracy z trudnymi klientami
- radzić sobie z problemami związanymi z praktycznym wykorzystaniem weksla
- rozwiązywać problemy związane z rolowaniem długów
- zabezpieczyć transakcję na wypadek zetknięcia się z działaniem oszustów (fraudów) w celu minimalizacji ewentualnych strat

Program szkolenia 

I. Współpraca z trudnym klientem mającym notoryczne kłopoty finansowe
    1. Motywy powodujące nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem będącym w dobrej kondycji finansowej z firmą mającą kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań
         a) Lokowanie nadwyżek finansowych w należnościach
         b) Pozbycie się zapasów produktów zalegających w magazynach
         c) Redukcja kosztów stałych przypadających na jednostkę produkcji
         d) Eliminacja konkurencji z rynku
         e) Sprzedaż towaru za wszelką cenę, nie bacząc na ryzyka z tym związane
    2. Korzyści płynące ze współpracy ze słabo wypłacalnymi przedsiębiorstwami
         a) Uzyskanie lepszego oprocentowania kapitału w porównaniu z lokatami bankowymi i inwestycjami giełdowymi
         b) Redukcja kosztów magazynowania wyrobów gotowych
         c) Utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub redukcja kosztów stałych przypadających na jednostkę produkcji
             - Uzyskanie większego zysku z jednostki produkcji przy zachowaniu obecnego poziomu cen
             - Zmniejszenie cen wytwarzanych produktów i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku a w efekcie zwiększenie sprzedaży i zwiększenie poziomu produkcji
             - Możliwość ekspansji na mniej bogate rynki (np. eksport) lub utrzymanie się na tych rynkach
        d) Brak konieczności redukcji personelu
        e) Spowodowanie, że zamówienia nie otrzyma konkurencja
             - Konieczność podniesienia cen przez konkurencję
    3. Ryzyka związane ze współpracą ze słabo wypłacalnymi przedsiębiorstwami
         a) Pogorszenie lub utrata kondycji finansowej firmy
         b) Wydłużenie cyklu konwersji pieniądza w przedsiębiorstwie
         c) Konieczność zarządzania należnościami
         d) Utrata możliwości skutecznej egzekucji należności
    4. Współpraca z trudniejszą częścią rynku: niepotrzebne ryzyko czy działania rozwojowe
    5. Problem wynagradzania handlowców: za towar dostarczony czy za towar zapłacony przez klienta
    6. Wstrzymanie dostaw: problem tylko dla dłużnika czy również dla dostawcy
    7. Weksel jako zabezpieczenie należności
         a) Jak można wykorzystać weksel w sytuacji, kiedy wiadomo, że na koncie dłużnika nie będzie środków do jego wykupu
         b) Problemy związane z wypełnieniem weksla in blanco
             - Błędy powodujące nieważność weksla
             - Wyznaczenie w firmie będącej wierzycielem odpowiedniej osoby do wypełnienia weksla in blanco
             - Techniki związane z prawidłowym wypełnieniem weksla in blanco
             - Prawidłowo złożony przez dłużnika podpis na wekslu
             - Tendencja występująca w gospodarce do stosowania weksla jako zabezpieczenie płatności w sytuacjach nieadekwatnych do rzeczywistych możliwości wynikających z wykorzystania weksla
         c) Problemy związane z transportem weksla i posiadaniem pewności, że na wekslu znajduje się podpis jego wystawcy a nie inny podpis
    8. Czynniki decydujące o kontynuowaniu lub przerwaniu współpracy z trudnym kontrahentem
    9. Współpraca z firmą, wobec której ogłoszone zostało postępowanie restrukturyzacyjne
         a) Propozycje układowe (art.156 pr)
         b) Które faktury są objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, a które powinny być regulowane przez dłużnika na bieżąco

II. Współpraca z klientem, z którym mamy nieuregulowaną starą trudną sprawę
    1. Wykorzystywanie zawezwania do próby ugodowej do skutecznego przerwania biegu przedawnienia roszczeń
    2. Rolowanie długu jako możliwość kontynuowania współpracy z kontrahentem znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
    3. Postępowanie z limitami kredytowymi we współpracy z trudnymi kontrahentami

III. Defraudacja na przykładzie hurtowni ze sprzętem elektrycznym
    1. Otwarcie nowej firmy i wabienie dostawców
         a) Dokonywanie zakupów w kilku partiach aby ukryć przed kontrahentem rzeczywisty zamiar zakupu towaru w możliwie największym rozmiarze
         b) Wyrafinowane sposoby na zatarcie śladów oszukańczej działalności
    2. Sposoby zabezpieczenia się przed działaniem fraudów w celu minimalizacji strat w przypadku ujawnienia oszustwa
         a) Stosowanie prewindykacji w celu uniknięcia prostych wpadek w kontaktach z nieuczciwymi klientami oraz w celu gromadzenia informacji o kontrahencie na wypadek konieczności prowadzenia windykacji twardej i egzekucji w przyszłości
             - Zbieranie wszelkich informacji o kontrahencie od momentu negocjacji
             - Informacje podstawowe w celu identyfikacji kontrahenta
             - Informacje o majątku przyszłego klienta
             - Współpraca z wywiadowniami gospodarczymi
             - Sposoby sprawdzenia kondycji finansowej firmy prowadzonej jako działalność gospodarcza lub spółka cywilna
         b) Konieczność stosowania w przedsiębiorstwie limitów kredytowych w celu skutecznego panowania nad zaangażowaniem kapitałowym oraz ograniczenia strat powstałych wskutek kłopotów z płynnością finansową u kontrahentów
         c) Ustalanie bezpiecznych terminów płatności we współpracy z nowymi klientami

IV. Współpraca w celu wspólnego świadczenia usług na przykładzie firmy finansowej
    1. Wspólne świadczenie usług w celu minimalizacji kosztów i stworzenie na tej bazie atrakcyjnej oferty dla klienta
    2. Forma zawierania porozumień na wspólne świadczenie usług
    3. Konieczność podnoszenia zarzutu przedawnienia roszczeń na każdym etapie postępowania sądowego
    4. Przestrzeganie zasady kontradyktoryjności i płynące stąd korzyści oraz zagrożenia

V. Pytania i odpowiedzi
Szkolenie prowadzi Jacek Sularz - ekonomista, windykator, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców.Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego

Czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)