Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo oświatowe

« powrót
Obowiązki gmin i powiatów związane z prowadzeniem szkół i innych placówek oświatowych
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:  

21 stycznia: godz.10.00-14.00 (przerwa obiadowa)16.00-18.00 - konsultacje

22 stycznia: 9.00-14.00 (obiad)

   
dokładna lokalizacja:   Międzywodzie, Hotel MARENA, ul. Turystyczna 1    
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + serwisy kawowe, obiady    

Cel szkolenia: szkolenie ma udzielić odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z licznymi obowiązkami gmin i powiatów związanych z zarządzaniem oświatą, tj. szkołami i innymi placówkami oświatowymi oraz z zarządzaniem pracownikami zatrudnionymi w szkołach - w kontekście prawa oświatowego oraz prawa pracy. Efektem szkolenia jest przekazanie i uporządkowanie wiedzy w taki sposób, aby osoby zarządzające oświatą w gminach i w powiatach posiadały wystarczające umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego i prawa pracy w placówkach oświatowych. 

Program szkolenia:

1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zakładania i prowadzenia placówek oświatowych.
2. Dopuszczalny zakres kontroli wójta lub burmistrza albo organów powiatu wobec szkół i placówek oświatowych - zakres niezależności dyrektorów szkół.
3. Wydatki na oświatę, stanowiące zasadniczą część budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jako wydatki podlegające reżimowi ustawy o finansach publicznych.
4. Akty prawa miejscowego wydawane przez rady gmin i rady powiatów z zakresu oświaty:

1) regulamin wynagradzania nauczycieli;
2) uchwały w sprawie sieci szkół i w sprawie sieci przedszkoli - również w kontekście realizowanej reformy systemu oświaty;
3) uchwała w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz zasady rekrutacji;
4) uchwała w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
5) uchwała w sprawie dokształcania zawodowego nauczycieli.
5. Arkusze organizacyjne szkół - treść i tryb ustalenia:
1) projekt arkusza organizacyjnego szkoły
a) nowe i stare ramowe plany nauczania w jednym arkuszu,
b) godziny do dyspozycji dyrektora szkoły,
c) godziny przyznane przez organ prowadzący,
d) tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dyrektora, wicedyrektora - nauczyciela, któremu obniżono pensum;
2) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół - kompetencje organu prowadzącego przy zatwierdzaniu arkusza;
3) odpowiedzialność organu prowadzącego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z wadliwością arkusza organizacyjnego;
4) arkusz organizacyjny jako jedna z podstaw dokonywania czynności kadrowych w szkołach - terminy zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem a zatwierdzenie i zmiany arkusza organizacyjnego szkół.
6. Regulaminy wewnątrzszkolne jako konieczny instrument zarządzania placówką oświatową i zatrudnianymi w niej nauczycielami oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami:
1) regulamin pracy;
2) regulamin wynagradzania;
3) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7. Przepisy o czasie pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami a dyscyplina finansów publicznych.
1) specyfika czasu pracy nauczyciela - zadania i czynności wykonywane w ramach 40 - godzinnego tygodnia pracy;
2) zasady rozliczania czasu pracy nauczyciela:
a) odróżnienie godzin pracy w ramach zadań i czynności statutowych od zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
b) godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - kiedy przysługuje wynagrodzenie,
c) wycieczki szkolne - zagrożenia związane z realizacją wycieczek szkolnych w kontekście przepisów powszechnego pracy, Karty Nauczyciela i ustawy o dyscyplinie finansów publicznych,
d) praca nauczyciela w dniu wolnym od pracy i obowiązki finansowe organu prowadzącego,
e) praca w godzinach nadliczbowych - kiedy występują sytuacje, w których nauczyciel pracuje w godzinach nadliczbowych i zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych,
3) wyjścia prywatne w placówkach oświatowych - dopuszczalność i zasady rozliczania.
8. Poprawność czynności kadrowych z zakresu prawa pracy z punktu widzenia odpowiedzialności organów prowadzących szkoły - nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem oraz z pracownikiem niepedagogicznym.
9. Poprawność czynności dokonywanych w ramach awansu zawodowego nauczycieli - obowiązki dyrektorów szkół i organów prowadzących:
1) postępowanie w sprawie awansu zawodowego nauczyciela - jako postępowanie administracyjne mające wpływ na treść uprawnień pracowniczych,
2) awans na stopień nauczyciela kontraktowego - czynności dyrektora i nadzór wójta lub burmistrza albo organów wykonawczych powiatu,
3) awans na stopień nauczyciela mianowanego - czynności wójta lub burmistrza albo organów wykonawczych powiatu i nadzór kuratora oświaty.
10. Polityka oświatowa gmin i powiatów:
1) struktura szkół i innych placówek oświatowych w gminie (w powiecie),
2) tworzenie nowych placówek oświatowych (np. przedszkoli) i sieć szkół oraz sieć przedszkoli i punktów przedszkolnych,
3) likwidacja szkół, których dalsze utrzymanie jest nieekonomiczne i nieuzasadnione społecznie.


Szkolenie prowadzi: Marek Walaszek  - prawnik, posiadający wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i praktyczne. Specjalizuje się głównie w prawie pracy, w prawie oświatowym, prawie rodzinnym i opiekuńczym. Współpracuje z organami prowadzącymi szkoły oraz z dyrektorami szkół prowadząc doradztwo w sprawach prawa pracy i prawa oświatowego oraz kierowania pracą innych osób. Współpracuje ze związkami zawodowymi, prowadzi postępowania negocjacyjne i mediacyjne. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa gospodarczego. Szkolenia i warsztaty prowadzi w sposób zapewniający pełne dostosowanie do potrzeb osób zarządzających placówkami oświatowymi oraz pracownikami. Stosuje język i formy przekazu powodujące, że nawet treści trudne i rozbudowane są przekazywane w sposób przystępny - niezależnie od wiedzy i doświadczenia uczestników szkoleń i spotkań warsztatowych.


Cena szkolenia: 740,00 zł netto ( dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony)


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu, około 15 godzin
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- imienny certyfikat,
- serwisy kawowe, obiady

Ceny dodatkowych świadczeń:
- uroczysta kolacja w dniu 21 stycznia 100,00 zł
- miejsce w pokoju 1-osobowy - 200,00 zł/doba wraz ze śniadaniem,
- miejsce w pokoju 2-osobowym - 125,00 zł/doba wraz ze śniadaniem


Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 433 26 90
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)