Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

umowy

« powrót
Umowy o dzieło, dzieło autorskie, zlecenia, o świadczenie usług w praktyce. Stosowanie, konstruowanie i rozliczanie.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 4 czerwca 2024 r.
czas trwania szkolenia: 9.00-15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Podczas proponowanych Państwu warsztatów przećwiczymy zasady prawidłowego stosowania umów o dzieło, w tym autorskich umów o dzieło, umów zlecenia (starannego działania) i konstruowanie kluczowych zapisów tych umów, a także przedstawimy najważniejsze zagadnienia dotyczące ich opodatkowania i oskładkowania. Przedstawimy również przykłady z interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych, aktualnych orzeczeń sądowych, stanowisk ZUS, a także podzielimy się naszym doświadczeniem z zakresu konstruowania umów. Omówimy także warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem wniosków zawartych w interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 r. przez Ministra Finansów) oraz zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczych.
Nasze warsztaty polecane są szczególnie osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, a więc pracownikom działów HR i księgowości, prawnikom oraz właścicielom firm z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, inżynierii budowlanej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, filharmoniom).

Program szkolenia:

I. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia (o świadczenie usług) - różnice

  
1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
   2. Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego cech/ elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem"
   3. Przedmiot umowy o dzieło oraz kluczowe elementy umowy o dzieło
   4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia konkretnym przypadku - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług) - przedstawienie i omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych
   5. Konieczne postanowienia umów zlecenia (o świadczenie usług), w tym wynikające z wymogów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - przykładowe klauzule umowne

II. Umowa o dzieło autorskie (artystyczne)
   1. Specyfika umowy o dzieło autorskie/artystyczne
   2. Utwór/artystyczne wykonanie utworu jako rezultat umowy
   3. Określenie pól eksploatacji - czy jest konieczne
   4. Dyspozycje w zakresie praw autorskich/praw pokrewnych
   5. Zasady kształtowania wynagrodzenia
   6. Umowy o dzieło autorskie/artystyczne - przykładowe spory z ZUS

III. Umowy o dzieło (umowy autorskie), umowy zlecenia (starannego działania), podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
   1. Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   2. Informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło
   3. Umowy mieszane i ich ocena przez ZUS pod względem obowiązków składkowych

IV. Opodatkowanie i zasady rozliczania umów zlecenia (o świadczenie usług) i umów o dzieło zgodnie z regulacjami tzw. Niskich Podatków, w tym stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów oraz opodatkowanie VAT
   1. Poszczególne źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście w tym umowy zlecenia i o dzieło, działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów
   2. Zasady opodatkowania umów zlecenia (starannego działania) i umów o dzieło zgodnie z rozwiązaniami tzw. Niskich Podatków
   3. Rozliczanie 50 % k.u.p. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych
       • warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej i zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych kategorii, ograniczenie kwotowe
           a) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych w świetle wytycznych i warunków zawartych w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r.
           b) zakres niezbędnej dokumentacji uprawniającej do stosowania 50 % KUP oraz jej prawidłowe prowadzenie
           c) czy zastosujemy 50 % koszty uzyskania przychodów dla wykładowcy, lektora, scenarzysty, grafika, kierownika produkcji, makijażystki, stylistki, aktora, muzyka, reżysera, scenografa, informatyka, tłumacza, muzealnika, projektanta, architekta, itp. - omówienie poszczególnych przypadków w oparciu o przykłady zawarte w indywidualnych interpretacjach podatkowych
   4. Opodatkowanie umów o dzieło i zlecenia (o świadczenie usług) podatkiem VAT - zasady ogólne, stawki, zwolnienia

V. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % k.u.p. oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena szkolenia: 700,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)