Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

umowy o dzieło, zlecenia, pracę, honoraria

« powrót
Prawidłowe stosowanie umów o dzieło (w tym o dzieło autorskie) i umów zlecenia (o świadczenie usług), ich opodatkowanie, oskładkowanie i zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:  

online

   
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały    

Kwestionowanie przez ZUS i sądy orzekające możliwości stosowania umów o dzieło w różnych branżach, które skutkuje koniecznością uiszczenia zaległych składek, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia                     (o świadczenia usług) oraz zmiany w zakresie stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym wprowadzenie katalogu działalności twórczych uprawniających do stosowania tych kosztów, powodują, że przygotowywaniu i zawieraniu każdej umowy winna towarzyszyć szczególna dbałość o prawidłowe skonstruowanie jej poszczególnych zapisów.

Celem proponowanych Państwu warsztatów będzie zatem przedstawienie zasad prawidłowego stosowania umów o dzieło w praktyce, w tym autorskich umów o dzieło, umów zlecenia (o świadczenie usług), ich kluczowych zapisów, jak również omówienie zagadnień dotyczących ich opodatkowania i oskładkowania. Poszczególne zagadnienia dotyczące przedmiotowych umów będą przedstawiane na przykładach interpretacji wydawanych przez organy podatkowe, a także orzecznictwa sądowego. Omówione zostaną także warunki stosowania, w przypadku poszczególnych umów, 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym w odniesieniu do pracowników - twórców.

Warsztaty polecane są szczególnie osobom zajmującym się przygotowywaniem umów, a więc pracownikom działów HR i księgowości, prawnikom oraz właścicielom firm z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej i instytucjom kultury.


Program szkolenia:

I.         Czym jest umowa o dzieło ?

  1. Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego cech/ elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem".
  2. Przedmiot umowy o dzieło (aktualne orzecznictwo sądów) oraz kluczowe elementy umowy o dzieło.

II.      Umowa o dzieło czy umowa zlecenia (o świadczenie usług) - omówienie różnic.

  1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania.
  2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia
    w konkretnym przypadku? - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług) - przedstawienie i omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych.
  3. Konieczne postanowienia umów zlecenia (o świadczenie usług) wynikające z wymogów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - omówienie przykładowych klauzul umownych.

III.   Umowa o dzieło z prawami autorskimi.

  1. Czym jest autorska umowa o dzieło - specyfika autorskiej umowy o dzieło:

1)       utwór jako rezultat umowy;

2)       usterki utworu;

3)       pola eksploatacji;

4)       dyspozycje odnośnie praw autorskich;

5)       zasady kształtowania wynagrodzenia.

IV.     Umowy o dzieło (umowy autorskie), umowy zlecenia (o świadczenie usług),
a podleganie ubezpieczeniom społecznym.

1.        Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

2.        Informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło - nowy obowiązek.

3.        Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło - umów zawieranych w poszczególnych branżach - edukacja i działalność szkoleniowa, nauka i szkolnictwo wyższe, inżynieria budowlana, reklama, działalność wydawnicza i dziennikarska, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami - aktorami, instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami - omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego.

V.      Zasady opodatkowania umów zlecenia (o świadczenie usług) i umów o dzieło oraz stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych:

1.        Poszczególne źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście
(w tym umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów.

2.        Stosowanie - po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle opracowanego w 2019 r. przez Ministra Finansów projektu interpretacji ogólnej - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, tj.:

a)        warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej i zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych kategorii, ograniczenie kwotowe;

b)        wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem założeń projektu interpretacji ogólnej MF dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy;

c)        zakres niezbędnej dokumentacji;

d)        czy zastosujemy 50 % koszty uzyskania przychodów dla wykładowcy, lektora, scenarzysty, grafika, kierownika produkcji, makijażystki, stylistki, aktora, muzyka, reżysera, scenografa, informatyka, tłumacza, muzealnika, projektanta, architekta, itp.? - omówienie poszczególnych przypadków w oparciu o przykłady zawarte w indywidualnych interpretacjach podatkowych

SZKOLENIE PROWADZI: Joanna Karasińska- radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Doradza m.in. w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. Opracowuje umowy cywilnoprawne, w tym reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i przygotowywania kontraktów handlowych.


Cena szkolenia: 390 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.


 Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - 9:30 - 14:30, (dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa),
- materiały szkoleniowe,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzechech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)