Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

umowy o dzieło, zlecenia, pracę, honoraria

« powrót
Prawidłowe stosowanie umów o dzieło (w tym o dzieło autorskie) i umów zlecenia (o świadczenie usług), ich opodatkowanie, oskładkowanie i zasady stosowania 50 % KUP według najnowszej interpretacji ogólnej MF z 15.09.2020 r.
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:  

online

   
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały    

Kwestionowanie przez ZUS i sądy orzekające możliwości stosowania umów o dzieło w różnych branżach, które skutkuje koniecznością uiszczenia zaległych składek, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia (o świadczenia usług) oraz zmiany w zakresie stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym wprowadzenie katalogu działalności twórczych uprawniających do stosowania tych kosztów, powodują, że przygotowywaniu i zawieraniu każdej umowy winna towarzyszyć szczególna dbałość o prawidłowe skonstruowanie jej poszczególnych zapisów. Co więcej, od 1 stycznia 2021 roku wprowadzony zostanie obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Celem proponowanych Państwu warsztatów będzie zatem przedstawienie zasad prawidłowego stosowania umów o dzieło w praktyce, w tym autorskich umów o dzieło, umów zlecenia (o świadczenie usług), ich kluczowych zapisów, jak również omówienie zagadnień dotyczących ich opodatkowania i oskładkowania. Poszczególne zagadnienia dotyczące przedmiotowych umów będą przedstawiane na przykładach interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, a także orzeczeń sądowych. Omówione zostaną także warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym w odniesieniu do pracowników - twórców oraz zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczych.Szczególną uwagę poświęcimy najnowszej interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 r.przez Ministra Finansów w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, która rozstrzyga niektóre wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów
Warsztaty polecane są szczególnie osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, a więc pracownikom działów HR i księgowości, prawnikom oraz właścicielom firm z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, inżynierii budowlanej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, filharmoniom)

Program szkolenia Prawidłowe stosowanie umów o dzieło (w tym o dzieło autorskie) i umów zlecenia (o świadczenie usług), ich opodatkowanie, oskładkowanie i zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych - warsztaty z wykorzystaniem najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r. w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, interpretacji organów podatkowych i zusowskich oraz orzecznictwa sądowego 
I.  Czym jest umowa o dzieło
    - Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego cech / elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem"
    - Przedmiot umowy o dzieło (aktualne orzecznictwo sądów) oraz kluczowe elementy umowy o dzieło
II. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia (o świadczenie usług) - omówienie różnic
   1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
   2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku? - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług) - przedstawienie i omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych
   3. Konieczne postanowienia umów zlecenia (o świadczenie usług) wynikające z wymogów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - omówienie przykładowych klauzul umownych
III. Umowa o dzieło z prawami autorskimi
    1. Czym jest autorska umowa o dzieło - specyfika autorskiej umowy o dzieło
         1) utwór jako rezultat umowy
         2) usterki utworu
         3) pola eksploatacji
         4) dyspozycje odnośnie praw autorskich
         5) zasady kształtowania wynagrodzenia
IV. Umowy o dzieło (umowy autorskie), umowy zlecenia (o świadczenie usług), a podleganie ubezpieczeniom społecznym
    1) Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
    2) Informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło - nowy obowiązek.
    3) Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło - umów zawieranych w poszczególnych branżach - edukacja i działalność szkoleniowa, nauka i szkolnictwo wyższe, inżynieria budowlana, reklama, działalność wydawnicza i dziennikarska, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami - aktorami, instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami - omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego
V. Zasady opodatkowania umów zlecenia (o świadczenie usług) i umów o dzieło oraz stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunkach cywilnoprawnych i pracowniczych
   1. Poszczególne źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów
  2. Stosowanie - po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, tj.
    a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej i zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych kategorii, ograniczenie kwotowe
    b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę w świetle wytycznych i warunków zawartych w interpretacji ogólnej Ministra Finansów;
    c) zakres niezbędnej dokumentacji
    d) czy zastosujemy 50 % koszty uzyskania przychodów dla wykładowcy, lektora, scenarzysty, grafika, kierownika produkcji, makijażystki, stylistki, aktora, muzyka, reżysera, scenografa, informatyka, tłumacza, muzealnika, projektanta, architekta, itp.? - omówienie poszczególnych przypadków w oparciu o przykłady zawarte w indywidualnych interpretacjach podatkowych

SZKOLENIE PROWADZI Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena szkolenia: 660 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony 
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto   


 Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 9:30 - 14:30 (dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)  
- materiały szkoleniowe
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzechech dni przed terminem szkolenia. 
Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)