Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Prawidłowe stosowanie umów o dzieło (w tym o dzieło autorskie) i umów zlecenia (starannego działania), ich opodatkowanie, oskładkowanie i rozliczanie z zastosowaniem 50% k.u.p. (duplikat)
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 22 czerwca 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.00-15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Systematyczne kwestionowanie przez ZUS i sądy orzekające możliwości stosowania umów o dzieło w różnych branżach skutkujące koniecznością uiszczenia zaległych składek na ZUS powoduje, że zawieraniu każdej umowy o dzieło winna towarzyszyć ocena możliwości jej zastosowania, w tym szczególna dbałość o prawidłowe skonstruowanie jej zapisów. Co więcej, od 1.01.2021 r. wprowadzono obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a wejście w życie regulacji Nowego Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 spowodowało konieczność zweryfikowania obowiązujących zasad opodatkowania i oskładkowania umów zlecenia i o dzieło.
Wobec dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych proponujemy Państwu warsztaty, na których omówimy zasady prawidłowego stosowania umów o dzieło, w tym autorskich umów o dzieło, umów zlecenia (starannego działania), ich kluczowych zapisów, jak również przedstawimy zagadnienia dotyczące ich opodatkowania i oskładkowania według regulacji zawartych w Nowym Polskim Ładzie. Poszczególne zagadnienia dotyczące przedmiotowych umów będą przedstawiane na przykładach z orzecznictwa sądowego oraz z uwzględnieniem stanowisk Dyrektora KIS zawartych w interpretacjach indywidualnych. Omówimy także warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (z uwzględnieniem wniosków zawartych w interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów 15.09.2020 r.) oraz zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej.


Warsztaty polecamy szczególnie osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów, a więc pracownikom działów HR i księgowości, prawnikom oraz właścicielom firm z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, inżynierii budowlanej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, domom kultury, filharmoniom).

Program szkolenia

I. Czym jest umowa o dzieło
    1. Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego cech/ elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem"
    2. Przedmiot umowy o dzieło (aktualne orzecznictwo sądów) oraz kluczowe elementy umowy o dzieło 

II. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia (o świadczenie usług) - omówienie różnic
    1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
    2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług) - przedstawienie i omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych
    3. Konieczne postanowienia umów zlecenia (o świadczenie usług) wynikające z wymogów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - omówienie przykładowych klauzul umownych 

III. Umowa o dzieło z prawami autorskimi
    1. Czym jest autorska umowa o dzieło - specyfika autorskiej umowy o dzieło
      a) utwór jako rezultat umowy
      b) pola eksploatacji
      c) dyspozycje odnośnie praw autorskich
      d) zasady kształtowania wynagrodzenia 

IV. Umowy o dzieło (umowy autorskie), umowy zlecenia (starannego działania), a podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z regulacjami wynikającymi z Polskiego Ładu
    1. Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych
    2. Informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło
    3. Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło - umów zawieranych w poszczególnych branżach - edukacja i działalność szkoleniowa, nauka i szkolnictwo wyższe, inżynieria budowlana, reklama, działalność wydawnicza i dziennikarska, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami - aktorami,  instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami - omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego 

V. Zasady opodatkowania umów zlecenia (o świadczenie usług) i umów o dzieło po wejściu w życie Polskiego Ładu, w tym stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
    1. Poszczególne źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów 
    2. Opodatkowanie umów zlecenia (starannego działania) i umów o dzieło zgodnie z rozwiązaniami Polskiego Ładu, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 roku
    3. Stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, tj.:
      a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej i zasady kwalifikowania rezultatów do poszczególnych kategorii, ograniczenie kwotowe
      b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę w świetle wytycznych i warunków zawartych w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r.
      c) zakres niezbędnej dokumentacji uprawniającej do stosowania 50 % KUP oraz jej prawidłowe prowadzenie
      d) czy zastosujemy 50 % koszty uzyskania przychodów dla wykładowcy, lektora, scenarzysty, grafika, kierownika produkcji, makijażystki, stylistki, aktora, muzyka, reżysera, scenografa, informatyka, tłumacza, muzealnika, projektanta, architekta, itp.? - omówienie poszczególnych przypadków w oparciu o przykłady zawarte w indywidualnych interpretacjach podatkowych 

VI. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % k.u.p. oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena szkolenia: 680,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)