Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Zmiany od 1.01. 2018 r. w opodatkowaniu i oskładkowaniu honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów. Omówienie najnowszych stanowisk sądów, organów podatkowych i ZUS i zmian w przepisach
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:   Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
   
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + serwis kawowo- kanapkowy)    

Zmiany od 1 stycznia 2018 roku w opodatkowaniu i oskładkowaniu honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym w stosowaniu 50 % kosztów uzyskania przychodów. Omówienie najnowszych stanowisk sądów, organów podatkowych i ZUS oraz zmian w przepisach - praktyczne warsztaty 

Program szkolenia:

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła m.in. zmiany w zasadach stosowania 50 % autorskich kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, w ostatnich miesiącach obserwujemy zmiany w stanowiskach organów podatkowych, wyrażanych w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, odnośnie warunków umożliwiających stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników wypłacanych na podstawie umowy o pracę. Mając na względzie powyższe zmiany, a w szczególności występujące w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji honorariów autorskich do poszczególnych źródeł przychodów, jak i warunków stosowania tzw. 50 % autorskich kosztów proponujemy Państwu warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zagadnień podatkowych dotyczących wypłacanych należności autorskich - zarówno z punktu widzenia twórcy, jak i podmiotu z nim kontraktującego. W związku z tym, iż znajomość zagadnień dotyczących rodzajów umów zawieranych z twórcami i zasad ich oskładkowania ma również niebagatelne znaczenie, w trakcie warsztatów omówione zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące składek na ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami.

Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury).
W trakcie warsztatów analizowane i omawiane będą:

Dzień 1

I. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.
1) stosunek pracy,
2) działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
3) działalność gospodarcza,
4) prawa majątkowe.

II. Zasady dotyczące kwalifikowania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów - omówienie.

III. Stosowanie - po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności:
a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe oraz wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów, w szczególności umów o pracę;
b) zakres niezbędnej dokumentacji;
c) omówienie aktualnych stanowisk organów podatkowych dotyczących warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidulanych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych.

IV. Krótkie konsultacje prawne z wykładowcą.

Dzień 2

I. Zagadnienia wybrane dotyczące zawierania umów z twórcami i artystami wykonawcami
- zasady ich opodatkowania (w tym stosowania właściwych kosztów uzyskania przychodów) i oskładkowania:

1) umowa o dzieło/umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka i warunki jej zastosowania;
2) umowa o pracę;
3) omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk ZUS dotyczących umów o dzieło.

II. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług.

III. Podatek od czynności cywilnoprawnych - czy dotyczy umów autorskoprawnych?

IV. Zagadnienia wybrane z zakresu problematyki umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
1) metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji;
2) zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.


Szkolenie prowadzi:  Joanna Karasińska- radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Doradza m.in. w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. Opracowuje umowy cywilnoprawne, w tym reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i przygotowywania kontraktów handlowych.


Cena szkolenia: 1100 zł netto (+23% VAT) 
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 12 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowy, obiady


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)