Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Umowy o dzieło, o dzieło autorskie, umowy zlecenia i o pracę - prawidłowe stosowanie, opodatkowanie i oskładkowanie, w tym zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach przepisów z 2018 r.
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:  

Kraków,  Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34

   
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy    

Umowy o dzieło, o dzieło autorskie, umowy zlecenia i o pracę - prawidłowe stosowanie, opodatkowanie i oskładkowanie, w tym zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 2019 r. - warsztaty z omówieniem najnowszego orzecznictwa oraz stanowisk organów podatkowych i zusowskich. Edycja 2019.

Kwestionowanie przez ZUS i sądy orzekające możliwości stosowania umów o dzieło w różnych branżach, które skutkuje koniecznością uiszczenia zaległych składek, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w przypadku umów zlecenia (o świadczenia usług) oraz zmiany w zakresie stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym wprowadzenie katalogu działalności twórczych uprawniających do stosowania tych kosztów, powodują, że przygotowywaniu i zawieraniu każdej umowy winna towarzyszyć szczególna dbałość o prawidłowe skonstruowanie jej poszczególnych zapisów.

Celem proponowanych Państwu warsztatów będzie zatem przedstawienie zasad prawidłowego stosowania umów o dzieło w praktyce, w tym autorskich umów o dzieło, umów zlecenia (o świadczenie usług), ich kluczowych zapisów, jak również omówienie zagadnień dotyczących ich opodatkowania i oskładkowania. Poszczególne zagadnienia dotyczące przedmiotowych umów będą przedstawiane na przykładach interpretacji wydawanych przez organy podatkowe, a także orzecznictwa sądowego. Omówione zostaną także warunki stosowania, w przypadku poszczególnych umów, 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym w odniesieniu do pracowników - twórców.

Warsztaty polecane są szczególnie osobom zajmującym się przygotowywaniem umów, a więc pracownikom działów HR i księgowości, prawnikom oraz właścicielom firm z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej i instytucjom kultury.


Program szkolenia:

I. Czym jest umowa o dzieło ?
1. Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego cech/ elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem".
2. Przedmiot umowy o dzieło (aktualne orzecznictwo sądów) oraz kluczowe elementy umowy o dzieło.

II. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia (o świadczenie usług) albo umowa o pracę - omówienie różnic.
1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania.
2. Charakterystyka zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku? - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług), czy też z umową o pracę - przedstawienie i omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych.

III. Umowa o dzieło z prawami autorskimi.
1. Czym jest autorska umowa o dzieło - specyfika autorskiej umowy o dzieło:
1) utwór jako rezultat umowy;
2) usterki utworu;
3) pola eksploatacji;
4) dyspozycje odnośnie praw autorskich;
5) zasady kształtowania wynagrodzenia.

IV. Umowy o dzieło (umowy autorskie), umowy zlecenia (o świadczenie usług) i umowy o pracę, a podleganie ubezpieczeniom społecznym.
1. Zasady oskładkowania poszczególnych umów w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło - umów zawieranych w poszczególnych branżach (edukacja i działalność szkoleniowa, nauka i szkolnictwo wyższe, reklama, działalność wydawnicza i dziennikarska, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami) - omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego.

V. Konieczne postanowienia umów zlecenia (o świadczenie usług) wynikające z wymogów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - omówienie przykładowych klauzul umownych.

VI. Warunki stosowania i korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów:
1. Poszczególne źródła przychodów - stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów.
2. Stosowanie - po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle opracowanej w 2019 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności:
a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe;
b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem opracowanej w 2019 roku przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy;
c) zakres niezbędnej dokumentacji;
d) czy zastosujemy 50 % koszty uzyskania przychodów dla wykładowcy, lektora, scenarzysty, grafika, kierownika produkcji, makijażystki, stylistki, artysty wykonawcy, informatyka, tłumacza, itp.? - omówienie poszczególnych przypadków w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów i indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.


SZKOLENIE PROWADZI: Joanna Karasińska- radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Doradza m.in. w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. Opracowuje umowy cywilnoprawne, w tym reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i przygotowywania kontraktów handlowych.


Cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT)
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.


 Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzechech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)