Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w świetle opracowanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej. Zajęcia warsztatowe
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 15.30    
miejsce szkolenia:   Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
   
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + serwis kawowo- kanapkowy    

Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w świetle opracowanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej. Zajęcia warsztatowe z omówieniem najnowszych stanowisk sądów, organów podatkowych i ZUS.

Nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie w 2018 roku, wprowadziły m.in. zmiany w zasadach stosowania 50 % autorskich kosztów uzyskania przychodów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwowaliśmy również zmiany stanowisk organów podatkowych wyrażanych w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego odnośnie warunków umożliwiających stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Mając na względzie powyższe zmiany, a w szczególności występujące w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji honorariów autorskich do poszczególnych źródeł przychodów, jak i warunków stosowania tzw. 50 % autorskich kosztów proponujemy Państwu warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zagadnień podatkowych dotyczących wypłacanych należności autorskich - zarówno z punktu widzenia twórcy, jak i podmiotu z nim kontraktującego.
W związku z tym, iż znajomość zagadnień dotyczących rodzajów umów zawieranych z twórcami i zasad ich oskładkowania ma również niebagatelne znaczenie, w trakcie warsztatów omówione zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące składek na ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami.

Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury)W trakcie warsztatów analizowane i omawiane będą:

I. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.
1) stosunek pracy,
2) działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
3) działalność gospodarcza,
4) prawa majątkowe.

II. Zasady dotyczące kwalifikowania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów - omówienie.

III. Stosowanie - po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle opracowanej w 2019 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności:
a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe;
b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem opracowanej w 2019 roku przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy;
c) zakres niezbędnej dokumentacji;
d) omówienie aktualnych stanowisk organów podatkowych dotyczących warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych.

IV. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług.

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych - czy dotyczy umów autorskoprawnych?

VI. Zagadnienia wybrane z zakresu problematyki umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania:
1) metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji;
2) zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

VII. Zagadnienia wybrane dotyczące składek ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami:
1) umowa o dzieło - charakterystyka i warunki jej zastosowania;
2) umowa o pracę;
3) omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk ZUS dotyczących umów o dzieło.


Szkolenie prowadzi:  Joanna Karasińska- radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Doradza m.in. w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. Opracowuje umowy cywilnoprawne, w tym reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i przygotowywania kontraktów handlowych.


cena szkolenia: 660 zł netto (+23% VAT) 
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 7 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowy


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)