Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom w 2020 roku, w tym warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w świetle najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r.
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 15.30    
miejsce szkolenia:   Online    
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały    

Program szkolenia Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom w 2020 roku, w tym warunki stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w świetle najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r. w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego. Zajęcia warsztatowe z omówieniem najnowszych stanowisk sądów, organów podatkowych i ZUS. Edycja 2020

Nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie w 2018 roku, wprowadziły m.in. zmiany w zasadach stosowania 50 % autorskich kosztów uzyskania przychodów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwowaliśmy również zmiany stanowisk organów podatkowych wyrażanych w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego odnośnie warunków umożliwiających stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Mając na względzie powyższe zmiany, a w szczególności występujące w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji honorariów autorskich do poszczególnych źródeł przychodów, proponujemy Państwu warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zagadnień podatkowych dotyczących wypłacanych należności autorskich - zarówno z punktu widzenia twórcy, jak i podmiotu z nim kontraktującego. Szczególną uwagę poświęcimy najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 roku w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, która rozstrzyga niektóre wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów. W związku z tym, iż znajomość zagadnień dotyczących rodzajów umów zawieranych z twórcami i zasad ich oskładkowania ma również niebagatelne znaczenie, w trakcie warsztatów mówione zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące składek na ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami.

Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury).
W trakcie warsztatów analizowane i omawiane będą:

I. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.
    1) stosunek pracy
    2) działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia)
    3) działalność gospodarcza
    4) prawa majątkowe

II. Zasady dotyczące kwalifikowania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów - omówienie

III. Stosowanie - po zmianach przepisów z 2018 r. i w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r. - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności
    a) warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe
    b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 września 2020 r. w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego
    c) zakres niezbędnej dokumentacji
    d) omówienie aktualnych stanowisk organów podatkowych dotyczących stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych

IV. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych - czy dotyczy umów autorskoprawnych

VI. Zagadnienia wybrane z zakresu problematyki umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
   1) metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji
   2) zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

VII. Zagadnienia wybrane dotyczące składek ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami
1) umowa o dzieło - charakterystyka i warunki jej zastosowania
2) umowa o pracę
3) omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk ZUS dotyczących umów o dzieło


Szkolenie prowadzi: Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.

cena szkolenia: 660 zł netto (+23% VAT) 
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony
cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 7 godzin dydaktycznych
- materiały szkoleniowe
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech dni przed terminem szkolenia. 
Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)