Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1.01.2021 r. - nowy obowiązek dla płatników składek na podstawie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Praktyczne warsztaty w zakresie stosowania, konstruowania i zgłaszania umów
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 15.30    
miejsce szkolenia:   online    
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały    

Od 1.01.2021 r., na mocy art. 22 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie obowiązek informowania ZUS - przez płatników składek - o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Aby należycie przygotować swoją instytucję do prawidłowego wykonywania w.w. obowiązku zgłoszeniowego proponujemy Państwu warsztaty, których celem będzie omówienie przepisów prawnych wprowadzających ten obowiązek, a także przedstawienie zasad prawidłowego stosowania umów o dzieło (w tym umów o dzieło autorskie) i konstruowania ich kluczowych zapisów. Zagadnienia zawarte w programie szkolenia będą przedstawiane w oparciu o przykłady z praktyki i będą uwzględniały aktualne orzeczenia sądów.

Warsztaty polecane są szczególnie firmom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, inżynierii budowlanej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, filharmoniom, domom kultury), a w szczególności osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów o dzieło, tj. pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.


Program szkolenia:

I. Czym jest umowa o dzieło?
    1. Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem"
    2. Przedmiot umowy o dzieło (przykłady z aktualnego orzecznictwo sądów) oraz kluczowe elementy umowy o dzieło 
    3. Rezultaty materialne i niematerialne
    4. Co eliminuje umowę z kategorii umów o dzieło?
    5. Specyfika autorskiej umowy o dzieło
II. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - omówienie różnic 
    1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
    2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku? - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług) - omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych
III. Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło - umów zawieranych w poszczególnych branżach - działalność wydawnicza i dziennikarska, edukacja i działalność szkoleniowa, nauka i szkolnictwo wyższe, reklama, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami - aktorami, instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami, scenarzystami  - omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego
IV. Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:
    1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia
    2. Wzory informacji o zawartych umowach o dzieło
V. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło
    1. Opis przedmiotu umowy (parametryzacja dzieła)
    2. Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności
    3. Sposoby ustalania wynagrodzenia za wykonanie dzieła
    4. Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła
    5. Odstąpienie od umowy o dzieło
    6. Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia)


Na zakończenie warsztatów przewidziane są krótkie konsultacje prawne dla uczestników szkolenia.


SZKOLENIE PROWADZI Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena  szkolenia online: 660,00 zł netto ( + 23% VAT) od osoby
Czas trwania szkolenia: 9.30 - 15.30

Cena zawiera:
- udział w szkoleniu jednej osoby 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
- materiały szkoleniowe
 Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony.  

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)