Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Polski Ład a stosowanie 50% KUP. Praktyczna analiza rozliczania honorariów z uwzględnieniem nowych regulacji, w tym zasad ustalania składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 10 czerwca 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


W trakcie warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące zasad i warunków stosowania oraz rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z uwzględnieniem rozwiązań Polskiego Ładu. Przeanalizujemy, jaki wpływ wywierają przepisy zawarte w Nowym Polskim Ładzie na opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, do których stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów oraz omówimy poszczególne zasady rozliczeń, z zastosowaniem możliwych odliczeń i ulg.

Warsztaty polecamy wszystkim podmiotom, które stosują lub zamierzają stosować 50% koszty uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych twórcom lub artystom wykonawcom uzyskiwanym na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło lub zlecenia) lub umów o pracę, w szczególności podmiotom zatrudniającym twórców, artystów, naukowców oraz programistów


Program szkolenia

I. Przedstawienie warunków ogólnych umożliwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, w tym rodzajów działalności twórczej oraz zasady kwalifikowania do nich poszczególnych rezultatów

II. Omówienie wytycznych w zakresie stosowania 50% KUP w stosunkach pracowniczych i cywilnoprawnych zawartych w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r. w sprawie stosowania 50% kosztów do honorarium autorskiego, w szczególności;
    1. Sposoby ustalania honorarium
    2. Wymagane zapisy umowne, konieczna dokumentacja i zasady jej prowadzenia
    3. Regulacje szczególne dotyczące naukowców i programistów

III. Zasady stosowania i rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów według regulacji Nowego Polskiego Ładu, w tym:
   1. Poszczególne źródła przychodów - stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło), działalność gospodarcza, prawa majątkowe i zasady prawidłowej kwalifikacji do źródła przychodów w kontekście stosowania 50% KUP
   2. Rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodów pracownikom, zleceniobiorcom i wykonującym umowy o dzieło, zgodnie z regulacjami Polskiego Ładu oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 7.01.2022 roku, w tym:
       a) progi podatkowe (ograniczenie kwotowe)
       b) kwoty wolne i zmniejszające podatek
       c) ulga dla klasy średniej
       d) obowiązki płatników
   3. Oskładkowanie honorariów autorskich (składki społeczne i składka zdrowotna) w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

IV. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % k.u.p. oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)