Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

podatki i rachunkowość firm

« powrót
Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom z uwzględnieniem regulacji Polskiego Ładu, w tym warunki stosowania 50% KUP. Edycja 2022
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 10 maja 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30 - 15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Wobec wciąż występujących w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji i rozliczania honorariów autorskich wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom na podstawie zawieranych z nimi umów zapraszamy Państwa na warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zagadnień podatkowych dotyczących opodatkowania i oskładkowania należności autorskich - zarówno z punktu widzenia twórcy (artysty wykonawcy), jak i podmiotu z nim kontraktującego. Szczególną uwagę poświęcimy omówieniu zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Przedstawimy także wytyczne zawarte w interpretacji ogólnej MF z 15.09.2020 r. w sprawie stosowania 50% kosztów do honorarium autorskiego, która rozstrzyga większość wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów.

Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży artystycznej, kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej  fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury)


Program szkolenia

1. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych (stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia), działalność gospodarcza, prawa majątkowe) oraz kwalifikowanie przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów

2. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami zgodnie z rozwiązaniami Polskiego Ładu, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 r., a także obowiązki płatników 

3. Stosowanie - w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r. - 50% kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności:
      a) wymagania w zakresie stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej i kwalifikowanie rezultatów do poszczególnych rodzajów działalności twórczej lub artystycznej, ograniczenie kwotowe
      b) wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę umożliwiające stosowanie preferencyjnych kosztów uzysku
      c) sposoby wyodrębniania honorarium autorskiego, w tym wypłaty części należnego honorarium oraz zaliczek
      d) zakres niezbędnej dokumentacji uprawniającej do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i zasady jej prowadzenia (wykaz tworzonych/stworzonych utworów, rejestracja i ewidencja czasu pracy)
      e) ryzyka dotyczące stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów 

4. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - czy dotyczy umów autorskoprawnych?

6. Honoraria autorskie w świetle wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
      a) zasady poboru podatku u źródła
      b) metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji
      c) zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

7. Oskładkowanie honorariów wypłacanych na podstawie zawieranych umów w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 

 8. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % k.u.p. oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)