Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
Nowe uregulowania prawne obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2018 r.
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce: Szczecin, Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria, ul. Śląska 4


PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Co nowego wnosi nowe rozporządzenie MRiF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.
- nowe konta syntetyczne,
- zmiany w zakresie ewidencji na niektórych kontach syntetycznych
- zmiany w zakresie kont pozabilansowych,
- zmiany opisu do niektórych kont,
- zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
- zasady podpisywania sprawozdań finansowych jednostek obsługujących w związku z wprowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 
2. Dostosowanie opisu przyjętych zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) do zmian wynikających z nowego rozporządzenia.
- proponowany układ załączników,
- obowiązkowe elementy polityki rachunkowości,
- fakultatywne elementy polityki rachunkowości.

3. Zmiany w zakresie limitu wartości pozostałych środków trwałych (niskocennych).

4. Nowa, już obowiązująca Klasyfikacja Środków Trwałych.
- nowe rozwiązania w podziale środków trwałych,
- tabela powiązań starej i nowej klasyfikacji środków trwałych.

5. Rola nowych wytycznych w zakresie środków trwałych (KSR11)
- warunki uznania składnika majątku za środek trwały,
- okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,
- kompletność i zdatność do użytkowania,
- szczegółowe kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych,
- wartość początkowa środka trwałego,
- odłączenie, przyłączenie części dodatkowej lub peryferyjnej.

6. Jak poprawnie kwalifikować , ewidencjonować i finansować polepszenie środków trwałych a remonty środków trwałych.
- jakie zadania zalicza się do pojęcia polepszenia środków trwałych,
- ewidencja, finansowanie i skutki polepszenia środków trwałych,
- czym charakteryzują się nakłady na remonty środków trwałych.

7. Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego.
- odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
- odpisy aktualizujące wartość, wartości niematerialnych i prawnych.
- odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie (inwestycje)

8. Inne bieżące zagadnienia związane z rachunkowością budżetową.
9. Odpowiedzi na ewentualne pytania.


SZKOLENIE PROWADZI: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Cena szkolenia: 460 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony- uczestnictwo w szkoleniu

- około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 30 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)