Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
Aktualne zagadnienia dotyczące uznawania, wyceny, definicji, ewidencji, finansowania i dokumentowania zmian ilościowo- wartościowych i wartościowych w zakresie środków trwałych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Szczecin, Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria, ul. Śląska 4


PROGRAM SZKOLENIA:
 
szkolenie dla służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych  
 
I. Warunki uznawania składnika majątku za środek trwały.
1. Postać środka trwałego.
2. Okres ekonomicznej użyteczności.
3. Kompletność i zdatność do użytku.
4. Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki.
5. Dolna granica wartości środka trwałego.

II. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
1. Kryteria tworzenia obiektów środków trwałych.
a) pojedynczy obiekt inwentarzowy
b) zbiorczy obiekt inwentarzowy

III. Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego.
1. Zakup gotowych dóbr majątkowych.
2. Nieodpłatne otrzymanie
3. Ujawnienie.
4. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.
5. Przekwalifikowanie z nieruchomości inwestycyjnych

IV. Koszty wytworzenia.
1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia (moment rozpoczęcia budowy).
2. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy.
3. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
4. Zaniechanie budowy środka trwałego.

V. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środków trwałych.
1. Ulepszenie środków trwałych.
a) jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego - ulepszenie,
b) jako koszty okresu bieżącego użytkowania (eksploatacji) - remonty,konserwacje, przeglądy.
2. Nakłady na bieżącą eksploatację (remonty, konserwacja).
3. Różnica między remontem a polepszeniem środka trwałego

VI. Amortyzacja uwzględniająca okresy użytkowania części składowych,dodatkowych i peryferyjnych.
1. Jednorazowy odpis wartości początkowej.
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) inwentarz żywy,
f) pozostałe środki trwałe
2. Ustalenie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej.
3. Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych.
4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
5. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu

VII. Wyksięgowanie z ewidencji środka trwałego.
1. W wyniku sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.
2. Likwidacja lub niedobór środka trwałego.
a) fizycznym unicestwieniu (rozbiórka, złomowanie, demontaż);
b) wyłączeniu środka trwałego z ksiąg rachunkowych;
c) wykorzystaniu likwidowanego środka trwałego jako bazy (elementu konstrukcyjnego) nowego środka trwałego.
3. Odłączenie, przyłączenie części składowej lub peryferyjnej
4. Zagospodarowanie zbędnych środków trwałych

VIII. Dokumentowanie zmian w zakresie stanu środków trwałych.
1. Znormalizowane dokumenty dotyczące obrotu środkami trwałymi
2. Protokoły (przyjęcia do użytkowania, przekazania, likwidacji).
a) likwidacji środków trwałych
b) protokoły przekazania
3. Zasady dokumentowania ustalone w zakładowej polityce rachunkowości.

Dyskusja, wnioski i zapytania.


Szkolenie prowadzi: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Cena szkolenia: 480 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony

Cena zawiera: 

- około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo- kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 30 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)