Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
Aktualne zagadnienia dotyczące uznawania, wyceny, definicji, ewidencji, finansowania i dokumentowania zmian ilościowo- wartościowych i wartościowych w zakresie środków trwałych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Szczecin, Novotel, ul. 3 Maja 31


PROGRAM SZKOLENIA:
 
I. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.
1. Postać środka trwałego.
2. Okres ekonomicznej użyteczności.
3. Kompletność i zdatność do użytku.
4. Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki.
5. Dolna granica wartości środka trwałego.

II. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
1.Kryteria tworzenia obiektów środków trwałych.

III. Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego.
1. Zakup gotowych dóbr majątkowych.
2. Nieodpłatne otrzymanie.
3. Ujawnienie.
4. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.
5. Ewidencja księgowa i finansowanie.

IV. Koszty wytworzenia.
1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia (moment rozpoczęcia budowy).
2. Rozliczenie kosztów pośrednich budowy.
3. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
4. Zaniechanie budowy środka trwałego.
5. Ewidencja księgowa.

V. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego.
1. Ulepszenie środków trwałych.
2. Nakłady na bieżącą eksploatację (remonty, konserwacja).
3. Różnica między remontem a polepszeniem środka trwałego.
4. Ewidencja księgowa i finansowanie.

VI. Amortyzacja uwzględniająca okresy użytkowania części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
1. Jednorazowy odpis wartości początkowej.
2. Ustalenie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej.
2. Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych.
3. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
4. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu.
5. Ewidencja księgowa.

VII. Wyksięgowanie z ewidencji środka trwałego.
1. W wyniku sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.
2. Likwidacja lub niedobór środka trwałego.
3. Odłączenie, przyłączenie części składowej lub peryferyjnej.
4. Zagospodarowanie zbędnych środków trwałych.
5. Ewidencja księgowa.

VIII. Dokumentowanie zmian w zakresie stanu środków trwałych.
1. Znormalizowane dokumenty dotyczące obrotu środkami trwałymi.
2. Protokoły ( przyjęcia do użytkowania, przekazania, likwidacji).
3. Zasady dokumentowania ustalone w zakładowej polityce rachunkowości.

Odpowiedzi na ewentualne pytania.


Szkolenie prowadzi: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Cena szkolenia: 490 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony

Cena zawiera: 

- około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo- kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)