Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
Istotne zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia prawidłowej rachunkowości budżetowej
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Szczecin, Novotel, ul. 3 Maja 31


Szkolenie dla służb finansowo - księgowych
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
I.Polityka rachunkowości jako podstawowa dokumentacja wewnętrzna.
1. Jak prawidłowo opracować politykę rachunkowości.
2. Jakie dokumenty składają się na zasady rachunkowości (politykę
3. Jak właściwie dokonywać zmian w zasadach zawartych w polityce rachunkowości.
II.Dochody budżetowe.
1. Pojecie dochodów budżetowych.
2. Zasady ewidencji dochodów ( przypisanei nieprzypisane).
III. Należności budżetowe.
1. Pojęcie należności .
2. Ewidencja należności budżetowych.
3. Stopień realności należności;
- bieżące i wymagalne,
- należności wątpliwe, nieściągalne,
- należności bezsporne, sporne i przedawnione,
- krótko i długoterminowe.
4. Zasady dotyczące dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
5. Ewidencja odpisów aktualizujących wartość należności.
IV. Wydatki, definicja i klasyfikacja.
1. Wydatki majątkowe.
2. Wydatki bieżące.
3. Zwroty wydatków.
4. Odpowiedzialność za prawidłowe klasyfikowanie wydatków.
V. Zasady gospodarki majątkiem jednostki.
1. Ewidencja majątku w postaci:
- środków trwałych,
- środków trwałych w budowie,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- pozostałych środków trwałych.
2. Dopuszczenie wprowadzenia uproszczeń do ewidencji majątku.
VI. Odpisy aktualizujące wartość majątku jednostki.
1. Kiedy stosować odpis aktualizujący wartość majątku.
2. Jak ująć w ewidencji aktualizację wartości majątku.
VII. Ewidencja zmian ilościowych i ilościowo - wartościowych majątku.
1. Zasady finansowania zwiększenia majątku.
VIII. Specyficzna forma kontroli majątku (inwentaryzacja).
1. Cele i zasady prawidłowej inwentaryzacji.
2. Dokumentowanie inwentaryzacji.
3. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie, rozliczenie i wprowadzenie wyników inwentaryzacji do ksiąg rachunkowych.
IX. Dyskusja, wnioski i zapytania.


Szkolenie prowadzi: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Cena szkolenia: 490 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony

Cena zawiera: 

- około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo- kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)