Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
Dyscyplina finansów publicznych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Szczecin, Novotel, ul. 3 Maja 31


Szkolenie dla kierowników i służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Znaczenie pojęcia dyscypliny finansów publicznych.
1.1. Podstawa prawna po zmianie.
1.2. Zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
1.3. Wyłączenia spod zakresu stosowania ustawy.
2. Zakres podmiotowy.
2.1. Kierownik jednostki finansów publicznych.
2.2. Pracownicy jednostek finansów publicznych.
2.3. Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych.
2.4. Pracownicy jednostki sektora finansów publicznych wykonujący polecenie przełożonego.
2.5. Osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
2.6. osoby gospodarujące środkami związanymi z realizacją programów lub
projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych.
3. Zakres przedmiotowy.
3.1. Gromadzenie środków publicznych.
3.2.Udzielanie i wykorzystywanie dotacji.
3.3. Dokonywanie zmian w budżecie lub planie finansowym.
3.4. Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków.
3.5. Gospodarowanie środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.
3.6. Udzielanie zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i
usługi.
3.7. Dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych.
3.8. Wykonywanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki sektora
finansów publicznych oraz prowadzenia audytu wewnętrznego.
3.9. Obowiązki z zakresu inwentaryzacji i sprawozdawczości.
4. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych (1-59).
5. Zasady ponoszenia odpowiedzialności.
5.1. Zasada ponoszenia odpowiedzialności wyłącznie za czyn określony ustawą.
5.2. Zasada odpowiedzialności za czyn określony ustawą obowiązującą w czasie jego popełnienia.
5.3. Zasada odpowiedzialności za czyn zawiniony.
5.4. Zasada prymatu stosowania ustawy nowej.
6. Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

7. Niedochodzenie odpowiedzialności.
7.1. Zdarzenia losowe.
7.2. Znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych.
8. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności.
8.1. Ogólne dyrektywy wymiaru kar.
8.2. Szczegółowe wskazówki dotyczące rodzaju i wymiaru orzekania kar.
8.3. Nadzwyczajne złagodzenie kary.
8.4. Przedawnienie wykonania kary i zatarcie ukarania.
9. Uprawnienia obwinionego.
9.1. Prawo do obrony;
- prawo do obrońcy,
- prawo do składania wniosków i oświadczeń,
- zasada dwuinstancyjności postępowania.
9.2. Obowiązki organów postepowania wobec obwinionego;
- zasada prawdy obiektywnej,
- zasada domniemania niewinności,
- obowiązek udzielania informacji.
10. Odpowiedzi na ewentualne pytania.


Szkolenie prowadzi: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Cena szkolenia: 490 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony

Cena zawiera: 

- około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo- kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)