Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
Bilans zamknięcia za 2019r.- przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Szczecin - Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31


PROGRAM SZKOLENIA:
 
szkolenia dla służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych
 
I. Podstawa prawna oraz terminy sporządzania i przekazywania sprawozdania finansowego odpowiednim jednostkom.
1. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe sporządzenie i przekazanie sprawozdania finansowego.
II. Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego.
1. Czynności wymagane zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Urealnienie ksiąg rachunkowych poprzez inwentaryzację.
3. Zasady, metody, terminy i dokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
4. Nowe metody przeprowadzania spisów z natury i wymogi jakie ta metoda powinna spełniać.
5. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
III. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego.
1. Ustalenie stanu należności i zobowiązań na dzień bilansowy.
2. Dokonać ewentualnych odpisów aktualizujących wartość należności.
3. Dokonać ewentualnych odpisów aktualizujących wartość majątku (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie).
4.Naliczyć i zaksięgować amortyzację.
5. Rozliczenie i przeksięgowanie dochodów i wydatków.
6. Przeksięgowanie kont wynikowych.
7. Uzgodnienia wewnętrzne (konta pomocnicze i pozabilansowe).
8. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald.
IV. Ustalenie wyniku finansowego i zasady jego rozliczenia z budżetem.
1. Ustalenie wyniku finansowego jednostce budżetowej.
2. Rozliczenie rachunku dochodów jednostek budżetowych - oświatowych,
3. Ustalenie wyniku finansowego w samorządowym zakładzie budżetowym.
4. Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych.
V. Zasady sporządzania bilansu.
1. Omówienie zasad wykazywania danych w poszczególnych pozycjach bilansu.
VI. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat".
1. Powiązanie danych wykazanych w sprawozdaniu z kontami wynikowymi.
2. Powiązanie kosztów z klasyfikacją budżetową.
3. Uzgodnienia pozycji z bilansem.
VII. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „ Zestawienie zmian w funduszu" .
1. Uzgodnienia wykazanych danych z zapisami na koncie funduszu.
2. Powiązanie sprawozdania z danymi wykazanymi w bilansie.
VIII. Informacja dodatkowa.
1. Załącznik nr 12 do sprawozdania finansowego .
VIII. Zasady funkcjonowania konta pozabilansowego „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami".
1. Funkcja jaką pełni to rozliczenie.
2. Uwzględnienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w łącznym sprawozdaniu finansowym.
IX. Wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia w nowym roku budżetowym ksiąg rachunkowych.
X. Zasady - czynności - związane z przyjęciem sprawozdania finansowego od podległych jednostek organizacyjnych.
XI. Przykłady księgowań związanych z przygotowaniem do bilansu, dyskusja i odpowiedzi na ewentualne pytania .


Szkolenie prowadzi: Janina Napieralska - ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej, doświadczony szkoleniowiec od lat współpracujący z OE FORUM, autor książki pt. Plan kont z komentarzem dla jednostek budżetowych oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.


Cena szkolenia: 490 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony

Cena zawiera:

- około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo- kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do czterech dni przed terminem szkolenia. Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)