Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
INWENTARYZACJA dla firm 2020 r.
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
w cenie szkolenia: certyfikat + materiały


  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS) a inwentaryzacja

Program szkolenia 
Wprowadzenie
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O INWENTARYZACJI
   1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji 
   2. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
   3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości
       - Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
       - Pojęcie „pola spisowe" i ich przygotowanie do inwentaryzacji
   4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej pracowników
   5. Zasady organizacji  inwentaryzacji
       - Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
       - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
       - Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja  
       - Dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
II. TERMINY I METODY INWENTARYZACJI
    1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
    2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury
       - Inwentaryzacja aktywów trwałych, a dokumentacja analityczna
       - Inwentaryzacja zapasów
       - Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych
      - Inwentaryzacja "wyposażenia" 
    3. Potwierdzenie sald należności i zobowiązań
         3.1 Dokumentowanie potwierdzenia sald
         3.2 Salda zerowe a obowiązek ich weryfikacji
   4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
       - Składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji obligatoryjnie i fakultatywnie
       - Sposoby przeprowadzania weryfikacji
       - Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji
       - Kto dokonuje inwentaryzacji w drodze weryfikacji
III. ROZLICZANIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH
    1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
    2. Wycena ujawnionych różnic
    3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek
    4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami
IV. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM INWENTARYZACJI DLA CELÓW BILANSOWYCH
    1. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji.
    2. Problemy wyceny wybranych aktywów i pasywów  na dzień bilansowy
V. KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków oraz finansów publicznych.


Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych  (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)