Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

budżet - podatki i rachunkowość

« powrót
INWENTARYZACJA 2020 r. w jednostkach sfery finansów publicznych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
w cenie szkolenia: certyfikat + materiały


Program szkolenia 
Wprowadzenie
  - Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  - Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.)
  - Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  - Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS)a inwentaryzacja
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O INWENTARYZACJI
1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji w jsfp.
2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości
     -Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej pracowników
5. Zasady organizacji  inwentaryzacji
    - Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
    - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
    - Rola i uprawnienia  biegłego rewidenta
    - Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja  
    - Dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych
 II. TERMINY I METODY INWENTARYZACJI
 1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
     1.1 Harmonogram inwentaryzacji
 2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury
     - Inwentaryzacja aktywów trwałych
     - Inwentaryzacja zapasów
     - Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych
     - Inwentaryzacja "wyposażenia"
     - Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku
     - Inwentaryzacja a "skontrum"
3. Potwierdzenie salda należności
         3.1 Salda zerowe
         3.2 Forma uzyskania potwierdzenia sald a tzw. akceptacja dorozumiana
   4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
     - Składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji
     - Sposoby przeprowadzania weryfikacji
     - Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze
III. ROZLICZANIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH
   1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
   2. Wycena ujawnionych różnic
   3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek
   4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami
IV. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM INWENTARYZACJI DLA CELÓW BILANSOWYCH
   1. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji
   2. Wycena bilansowa wybranych aktywów i pasywów
V. KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI
Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków oraz finansów publicznych.

Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT)
Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych  (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)