Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Zastosowanie rekomendacji UZP w przygotowaniu postępowania na dostawy lub usługi informatyczne
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 20 lutego 2024 r.
czas trwania szkolenia: 9.00-15.00 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Ogólnie
Już od dawna dostrzegano, że zamówienia na dostawy lub usługi IT stanowią istotną część rynku zamówień publicznych w Polsce. W ramach realizacji kompetencji Prezesa UZP wynikającej z art. 469 ust. 7 PZP, gdzie wskazano, że Prezes Urzędu przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień, opublikowane zostały rekomendacje dotyczące zamówień publicznych w branży IT. W roku 2020 ukazała się pierwsza część opracowania dotyczącego zamówień publicznych na systemy informatyczne, w roku 2021 zaś - tom 2, a także rekomendacje odnoszące się do udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych. W 2022 doczekaliśmy się dokumentu stricte technicznego, który ma wesprzeć zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych na zakup: urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz elementów systemów komunikacji wizualnej - digital signage (Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pn. „Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage"). Jak w praktyce dobrze jest wykorzystać wskazówki autorów rekomendacji dotyczące działań, jakie zamawiający powinien rozważyć na etapie planowania i przygotowywania postępowania dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego lub wdrożenia systemu informatycznego? Jaki jest wpływ decyzji zamawiającego inicjujących proces zakupowy na dalsze losy postępowania, a następnie realizacji umowy oraz eksploatacji rozwiązań informatycznych? W trakcie szkolenia prowadząca w praktyczny sposób przedstawi jak podejść do rekomendacji i jak je stosować w codziennej pracy przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy lub usługi IT.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób, które po stronie zamawiającego odpowiedzialne są za przygotowanie dokumentów zamówienia, w tym opisanie przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, określenie kryteriów podmiotowych, kryteriów selekcji, oceny ofert.

Cele i korzyści
W sposób jak najbardziej praktyczny przedstawienie:
• rekomendowanych przez UZP głównych zagadnień związanych z przygotowaniem, wszczęciem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście specyfiki branży IT
• regulacji prawnych dotyczących procesu zakupowego
• obowiązków i uprawnień po stronie zamawiającego w zakresie przygotowania, wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• postrzegania konkurencyjności podmiotowej i przedmiotowej w branży informatycznej
• wykorzystania narzędzi dostępnych w systemie zamówień publicznych
• aktualnej linii orzeczniczej

Metoda
Wykład, analizowanie case staudy

Program szkolenia:

1. Specyfika rynku IT
2. Znaczenie rekomendacji UZP w zakresie zamówień publicznych na dostawy lub usługi informatyczne i ich moc sprawcza
3. Potrzeby jako wyznacznik cech przedmiotu zamówienia; rekomendowane podejście do analizy potrzeb i wymagań
4. Wstępne konsultacje rynkowe
5. Zamówienie udzielanie w częściach lub powody niedzielenia zamówienia IT
6. Prawidłowy według rekomendacji opis przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych - zasady opisu według obowiązujących regulacji
7. Wykorzystanie w opisie benchmarków
8. Zamawianie urządzeń komputerowych z licencjami lub bez licencji
9. Zapisy niedopuszczalne i możliwości odstępstwa od rekomendacji
10. Najważniejsze aspekty udzielania zamówień publicznych na zakup: urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz elementów systemów komunikacji wizualnej - digital signage
11. Praktyczne wskazówki dotyczące formułowania zapisów w dokumentacji zamówienia
12. Rekomendowane wymagania (podstawowe, opcjonalne) dotyczące poszczególnych elementów składowych urządzeń
13. Rekomendowana checklista zagadnień przed wszczęciem postępowania na zakup systemu informatycznego
14. Zakres świadczeń zamówienia na zakup systemu informatycznego
15. Definiowanie pojęć w projekcie postanowień umownych
16. Opisanie wymaganych uprawnień do korzystania z systemów informatycznych
17. Rekomendowane tryby udzielenia zamówienia na system IT
18. Kryteria pozacenowe możliwe do wykorzystania w postępowaniu na dostawę lub usługę IT
19. Pytania i odpowiedzi


szkolenie prowadzi Iwona Ziarniak - Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce); w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne", autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców", współautorem komentarza do nowej ustawy PZP z 2019 r. „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców" oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne", szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławska Akademia Biznesu). Właściciel firmy IZpzp Iwona Ziarniak

Cena szkolenia: 620,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)